לשנן בובה
Glossonema boveanum

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח עשבוני רב-שנתי צנוע, ירקרק, בגובה 10-25 ס"מ. לעיתים בסיס הצמח מעוצה. הגבעולים שעירים – מעט קמחיים, מסועפים מהבסיס, נושאים עלים נגדיים. העלה שעוותי-מאפיר-קמחי, נישא על פטוטרת קצרה. טרף העלה משולש עד אזמלני, שוליו גלוניים מאד. הפרחים ערוכים בודדים או בקבוצות קטנות של 2-3 בחיקי העלים העליונים. לפרח יש גביע בעל חמש אונות שעירות וכותרת פעמונית או כמעט דמוית שבשבת. חמשת עלי הכותרת ארגמניים, אורכם 4-5 מ"מ. במרכז הפרח ניכרת עטרה לבנה בת חמש אונות הממוקמות בין עלי הכותרת. אונות העטרה פרושות ככוכב או קמורות כלפי המרכז ויוצרות מבנה דמוי חרוט. באופן יוצא דופן בהשוואה לרוב הצמחים הפורחים, מהפרח הקטן מתפתח פרי גדול מאד שאורכו 3-5 ס"מ. הפרי הוא למעשה מפוחית אחת מהשתיים של השחלה, כאשר מפוחית אחת מופלת והשנייה מתפתחת. המפוחית נפוחה, לא סימטרית, בצורת כישור או ביצה. על פני המפוחית יש שיכים בולטים באורך 3-5 מ"מ ובתוכה זרעים רבים פחוסים, המופצים ברוח בעזרת ציצית גדולה.

הצמח גדל בגלילות הרי אילת והערבה, בסך הכל ב-15 אתרים שבהם נאסף או נצפה מאז 1965, אך ייתכן שנמצא ב-20 אתרים. רוב האתרים מרוכזים בהרי אילת – באזור תמנע, נחל רודד ובקרבת העיר אילת עצמה – בהר שחמון, ב"נחל הצומח", בהר צפחות וברמת יותם. מהערבה ישנה תצפית בודדת, גם היא בקרבת תמנע (בני שלמון, 1981).

ואדיות, גבעות אבניות, מדרונות סלעיים ושטחי חול רדוד במדבר הקיצוני באזורים בהם כמות המשקעים הממוצעת השנתית היא 30-50 מ"מ.

הצמח גדל באתרים צמודים זה לזה, שחלקם מצוי בתחום הפיתוח של העיר אילת, דבר המאיים על האוכלוסיות באתרים אלה. הצמח מוגן בחלק מהאתרים הנמצאים בתחומי שמורת מסיב אילת. הצמח נפוץ ברחבי אפריקה ואינו מצוי בסכנת הכחדה עולמית.
הצמח מלבלב ונראה בארץ פעם או פעמיים בעשור, רק לאחר עונה גשומה. עם הירידה בממוצע הגשמים באזור אילת בעשור האחרון יש חשש אמיתי להכחדה של הלשנן ושל מינים נוספים הגדלים רק אזור זה.

יש לנטר את האוכלוסיות במעקב רב-שנתי, להגדיר את "נחל הצומח" באילת כאתר טבע לשימור וכמו כן להפוך את הר שחמון לשמורה מוכרזת.
יש לסמן אוכלוסיות ולשקול השקיה מבוקרת של מספר פרטים על מנת לעודד צימוח ויצירת זרעים אשר יאספו לאוספי גיבוי מדבריים (גן בוטני אילת ועין גדי).

נפוץ מדרום ישראל, מצרים (כולל סיני) וערב הסעודית ועד למזרח אפריקה בסודן, אתיופיה, סומליה ומאלי.

עשב רב-שנתי קטן של הרי אילת ודרום הערבה הגדל באתרים צמודים ואוכלוסיותיו שם הן פריפריאליות, כאשר הן מהוות קצה תפוצה צפוני של מין טרופי-סודני זה. התפשטות עתידית של שטחי הבינוי באילת מהווה איום עיקרי.

Boulos, L. 1999. Flora of Egypt. Vol.1-4. Al Hadara Publishing. Cairo-2005

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערבי
משפחהאסקלפיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפסודני
אתר מרכזי לשימורתמנע, נחל הצומח ליד אילת

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליותS

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

2 (2) גלילות
צמידות: 1
18.8% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת מחומש לולייני
מחומש לולייני
מחומש לולייני
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אחי-חרגל אפריקני
אחי-חרגל אפריקני
אחי-חרגל אפריקני
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת חלביב יווני
חלביב יווני
חלביב יווני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מעלה-עשן מדברי
מעלה-עשן מדברי
מעלה-עשן מדברי
נכחד EX