הלופפליס חובק
Halopeplis amplexicaulis


name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח חד-שנתי מכחיל ובשרני בגובה 10-30 ס"מ. הצמח מעוצה בבסיסו לרוב (אף על -פי שהינו קצר חיים, משך חייו 8-12 חודשים), והוא מסתעף בבסיסו לענפים רבים בשרניים ופרוקים כמו בסוגים יפרוק ובן-מלח. כל פרק בגבעול נפוח ליד המפרק. העלים בשרניים עגולים, מסורגים, חובקים את פרקי הגבעול בבסיסם. התפרחת בנויה שיבולת צפופה של פרחים זעירים רבים וצורתה אליפטית. התפרחות ערוכות לסירוגין לאורך הגבעול בחיקי עלים. הפרחים לרוב דו-מיניים, ערוכים בקבוצות של 3. הפרח מואבק-רוח, העטיף זעיר בן שלוש אונות ואבקן בודד.
פורח מיוני עד תחילת ספטמבר.

הצמח גדל בעבר בשתי גלילות: ים המלח ועמק עכו. נאסף בישראל פעמיים בלבד – בשפך הקישון בשנת 1951 ובמלֵחת סדום ב-1959. מאז עברו מלֵחות אלה שינויים דרסטיים, וברוב שטחן נהרס לחלוטין בית-הגידול הטבעי. מאמצים חוזרים לגלות את ההלופפליס במעונות אלה עלו בתוהו. קרוב לודאי שהוא נכחד בישראל.

צמח מלֵחות רטובות אופייני, הגדל גם במלֵחות חופי ימים וגם במלֵחות פנים המדבר.

* גדל בשנות החמישים של המאה ה-20 רק בשני אתרים במספר פרטים לא ידוע. במקומות אחרים בלבנט גדל באוכלוסיות צפופות במקום גידולו ואף שולט, לדוגמא בביצות אזרק במזרח ירדן.
* הכחדת המין נבעה כמעט בוודאות מהשינויים וההרס שהתרחשו באתרי גידולו – מלֵחת הקישון ומלֵחת סדום.

מומלץ לייבא את ההלופפליס מירדן ולהשיב אותו לשתי מלֵחות רטובות בישראל – לנאות הכיכר, תוך ניטור מתאים והשבת משטר מים אופייני, ולמלֵחת עכו או לשמורת נחל תנינים.

מין רחב-תפוצה באגן הים התיכון, עם חדירות לאזור הסהרו-ערבי. בים התיכון הוא מוגבל לחוף הים בשוליים של ביצות חוף מלוחות: פורטוגל, ספרד, סיציליה, איטליה (חסר בבלקן), דרום טורקיה, קפריסין, צפון-מערב אירן, חוף מצריים וסיני, סוריה (גם בחוף וגם במדבר הסורי), לוב, תוניס וארצות המגרב. המין תואר למדע מטוניס. נפוץ מאוד במלֵחות אזרק במדבר המזרחי של ירדן. מין שולט במזרח התיכון דווקא במלֵחות לחות במדבר, שיש בהן מי-תהום גבוהים וגלויים כל השנה. המין נתון בספרות כמין שמרכז הכורוטיפ שלו הוא ים-תיכוני, אך במזרח התיכון עיקר תפוצתו דווקא במלֵחות-מדבר.

צמח זה מוכיח שאין זה מספיק להכריז על שמורת טבע ולהזניח את המימשק של משק המים בתוכה. ההלופפליס נכחד במלֵחת סדום, בתחומי שמורה מוכרזת – שמורת נאות-הכיכר. שמורה זו חשופה להרחבת שטחי עיבוד חקלאיים וסובלת קשות משאיבת יתר ומעבודות עפר, הנעשות לפרקים בתוך שטח השמורה ממש.

ויזל, י. ואגמי, מ. 1979. צמחי מלֵחה בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערביעצ'וו
משפחהסלקיים
סיווגברשימת המינים האפיזודיים
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפים-תיכוני וסהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורמלֵחת נאות הכיכר

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
-1.0
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכון

0 (2) גלילות
צמידות: אין מידע
None% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אוכם תולעני
אוכם תולעני
אוכם תולעני
פגיע VU
תמונה מאת אוכם חד-ביתי
אוכם חד-ביתי
אוכם חד-ביתי
פגיע VU
תמונה מאת אוכם ארץ-ישראלי
אוכם ארץ-ישראלי
אוכם ארץ-ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אוכם חופי
אוכם חופי
אוכם חופי
פגיע VU