חרצית דביקה
Heteranthemis viscidehirta

2.6 קרוב לסיכון
NT

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח עשבוני חד-שנתי עם גבעול מרכזי זקוף מלווה עלים רבים, גובהו 20-50 ס"מ. כל אברי הצמח נושאים שערות בלוטיות היוצרות מגע דביק. העלים התחתונים מצטררים בבסיסם, גזורים ומוארכים. עלי מרכז הגבעול יושבים והם צרים בהרבה מעלי הבסיס. העלים העליונים אזמליים, מתחדדים לקראת קציהם ולופתים את הגבעול בבסיסם. הגבעול נושא קרקפות מעטות בראשו (לעיתים נדירוּת רק אחת).
התפרחות צהובות, גדולות, קוטרן 3-4 ס"מ והן נישאות בראש הצמח; המבנה שלהן כמו של פרח הסביון – טבעת של פרחים לשוניים ארוכים מעטרת את פרחי המרכז הצינוריים. חפי המעטפת של התפרחת קרומיים וערוכים בשני דורים. הזרעונים חסרי ציצית, אורכם 5 מ"מ; זרעוני ההיקף משולשים עם שלוש כנפיים המסתיימות כל אחת בשן; זרעוני המרכז פחוסים מאוד, עם כנף המסתיימת בצד הפנימי בשן צדדית דוקרנית.

המין גדל בחוף כרמל, בשרון ובפלשת ובאתר יחד בעמק עכו (שמורת לימן). גדל באתרים רבים בשרון. בחוף כרמל תועד בחור דור הבונים ובאיזור קיסריה-בנימינה. בפלשת נמצא בסקר המינים הנדירים רק בפלמחים, בשמורת מבוא-אשדוד ובחולות ניצנים. היה כנראה שכיח יותר בפלשת בעבר. בשנות ה-2000 תועד גם באיזור רחבות-נסציונה ובחולות אשקלון-עד כרמיה. בשרון יש עדיין אתרים רבים, המרוכזים בעיקר בקרקעות חוליות. אתרים מזרחיים הם שמורת בני ציון, שמורת קדימה ואילנות. בקדימה נספרו 1,760 פרטים בשנת 1996. השטח בין שמורת נחל פולג לנוף-ים הוא העשיר ביותר באוכלוסיות חרצית דביקה, ושם נרשמו אוכלוסיות ענק בנות עשרות אלפים עד מיליוני צמחים בשטחים שבין 33-200 דונם.

חולות מיוצבים, חול המכיל סילט וחמרה קלה. מוגבל אך ורק לקרקעות דלות-גיר במישור החוף.

* בסך הכל ידועים עשרות אתרים, בחוף הכרמל, בשרון ובמישור החוף הדרומי, מחוף הבונים ועד כרמיה.
* בשרון נרשמו בשנת 1996 אוכלוסיות גדולות מאוד בנות עשרות אלפים עד מאות אלפים פרטים (חוף שפיים).
* בית-גידולן, חול-חמרה, ואזור גידולן הראשי, קטע החוף בין נתניה להרצליה, הוא השטח היקר כיום ביותר במדינה ועומד להיבנות ברובו.

יש לאתר לפחות שתי אוכלוסיות גדולות (פארק השרון וחוף שפיים) ושם לנטר את המין, ללמוד את התנאים האקולוגיים האופטימליים שלו ולחקור את בנק הזרעים בקרקע.

צמח הגדל בעיקר במערב האזור הים-תיכוני, וחודר מעט אל חופי האוקיינוס האטלנטי בחצי האי האיברי. גדל בספרד, פורטוגל, מרוקו, אלג'יריה, תוניס וישראל. מעניין שנעדר מכל שאר ארצות מזרח הים התיכון פרט לישראל.

צמח חד-שנתי הדומה לחרצית עטורה אך קטן, דביק ונמוך ממנו. בלעדי בארץ למישור החוף, בו נמצא הקצה המזרחי של תחום התפוצה של המין. אף על פי שקיימים כיום עדיין אתרים רבים של הצמח, ובאחדים מהם גדלים עשרות אלפי פרטים, עומד רוב בית-גידולו בפני הרס ובנייה. בשל הורדה בציון הפגיעות ל-3 בשנת 2020 הוחלט לשנות את מעמד המין לעל סף איום.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליSticky Oxeye, Spring Flower
שם ערביביסבס (לסייג), קאוקחאן
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהים-תיכוני במישור החוף
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורחרובי מכמורת בפארק השרון

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןקרוב לסיכון

2 (2) גלילות
צמידות: בינונית
24.2% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
נכחד EX
תמונה מאת ארנין ההרים
ארנין ההרים
ארנין ההרים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת פלומית בובה
פלומית בובה
פלומית בובה
פגיע VU
תמונה מאת דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
פגיע VU