מעבר לתוכן העמוד

אירוס ירוחם
Iris aff. petrana

4.7 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גיאופיט מקבוצת אירוסי ההיכל (ר' שם), שגובהו 35-50 ס"מ. גדל בגושים של מספר נצרים, כל נצר נושא עלים אחדים שטוחים, דמווי חרב וקשתיים. ממרכזם מתפתח לרוב (בתנאים טובים) גבעול פריחה הנושא פרח יחיד בקצהו. צבע הפרח ארגמן כהה עד שחור, קוטרו 6-7 ס"מ, רוחבו גדול מגובהו. פורח במרס.

המין מוגבל בתפוצתו לנגב הצפוני ממישור רותם ועד חולות סכר. האוכלוסיות הגדולות צומחות בבקעת ירוחם בין ירוחם לדימונה. אוכלוסיות נוספות גדלות במישור ימין, צומת רותם ונחל ערוער. התפוצה בעבר חפפה כנראה את התפוצה כיום. אין מידע לגבי האוכלוסיות בשטח הכור הגרעיני.

גדל במישורי לס חוליים ובשדות חול מיוצבים מעל אבן-חול ניאוגנית ברום 430-570 מטר.

* אירוס ירוחם גדל בעמקים הלסיים-חוליים ובחולות המתבלים מאבן חול של בקעת ירוחם-דימונה ומישור רותם. אלה אזורים מישוריים, שקל מאוד לבצע בהם עבודות עפר ופיתוח. ואכן בתי-גידול אלה נכחדים על ידי הצבא והתעשייה, ומאוימים ביותר. רק בית-הגידול בתוך שטחי הכור נשאר שמור, אך אין מידע על גודל האוכלוסיות בו.
* דגם התפוצה כתמי, האוכלוסייה מורכבת מגושים רבים של פרטים צפופים, עם קיטוע של מאות ואלפי מטרים בין האוכלוסיות.
* בחמישים השנים האחרונות חלה ירידה דרסטית בגודל האוכלוסיות ובמספרן.
* גם אם מניחים שהאוכלוסיות בנגב זהות לאלה באדום, ההימצאות בארץ שכנה אינה מפחיתה ממידת הסיכון. בירדן מוגנים מיני האירוס השחורים פורמלית, אך בשטח מתבצעת עקירה רבה של קני-שורש.
* מוגן בשמורת אירוס ירוחם בין ירוחם לדימונה, אך זו שמורה מוצעת שלא הוכרזה בחוק.

רעייה מבוקרת מעודדת גידול, אך יש להישמר מרעייה הרסנית, בה נאכלים עלי האירוסים ופקעי הפרחים.

אנדמי לצפון הנגב בישראל ולדרום ירדן.

לפי המיון הנוכחי זהו מין אנדמי לישראל ולירדן, אך ככל הנראה זהו מין אנדמי לישראל בלבד, המופרד גיאוגרפית, מורפולוגית וכנראה גם גנטית מהאוכלוסיות באדום. מהווה קצה גיאוגרפי דרומי של קבוצת אירוסי ההיכל (במקביל לאירוס הנגב בנגב המערבי) השימור חשוב במיוחד עקב האנדמיוּת, הנדירוּת, האטרקטיביוּת, והיותו אחד משני המינים המדבריים המובהקים של קבוצת אירוסי ההיכל בקצה הדרומי של תפוצתם.

Al-Eisawi,D.M.H., 1998 Field Guide to Wild Flowers of Jordan and neighbouring countries. Amman, Jordan:
Commercial Press, Jordan Press Foundation "Al Rai". 296 pp.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליPetra Iris
שם ערביסאווסאן (אל-בתרא)
משפחהאירוסיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר
כורוטיפתת-אנדמי, מערב-איראנו-טורני
אתר מרכזי לשימורשמורת אירוס ירוחם באוכלוסייה זו ישנם גם פרטים בעלי פרחים צהובים-זהובים

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
3
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
4.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
1 (1) גלילות
צמידות: בינוני
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אירוס שחום
אירוס הסרגל
אירוס הגולן
אירוס הדור