מעבר לתוכן העמוד

זרעזיף המדבר
Lasiospermum brachyglossum

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי קטן וקרח בגובה 10-25 ס"מ. הגבעולים זקופים בעלי ארבע צלעות, מסתעפים ונושאי עלים. בדרך כלל כמה גבעולים יוצאים מבסיס הצמח. העלים מחולקים – מנוצים, ביצניים-איזמלניים בהיקפם, מצטררים בחלק התחתון לפטוטרת מנוצה החובקת מעט את הגבעול; אונות העלה באורך 3-20 מ"מ, צורתן סרגלנית והן מחודדות. עוקצי התפרחות באורך 1-7 ס"מ. חפי מעטפת התפרחת כ-10, ערוכים בשתי שורות, רעופים במקצת, אורכם 2-3 מ"מ, צורתם ביצנית מוארכת, צבעם ירוק זית והם בעלי שוליים קרומיים. התפרחת קרקפתית-כדורית קוטרה 10-12 מ"מ ובשלב הפרי קוטרה כ-16 מ"מ; הפרחים החיצוניים לשוניים ודלילים, הפרחים המרכזיים צינוריים; אורך כותרת הפרח הצינורי כ-3 מ"מ, צהובה-מאדימה ואף משחירה בהתייבשות. הפרי הוא זרעון צמיר-לבן, המקנה לתפרחת בשלב החנטה מראה של כדור צמר-גפן עליו ניכרים שרידי הפרחים הנבולים. אורך הזרעון כ-2 מ"מ והוא ביצני-אליפטי.
הפריחה בחודשים פברואר-מרס.

הצמח גדל באתר יחיד בגלילה אחת בלבד – הערבה, שם נמצא כצמח חדש לישראל ב-2006 ליד מעבר הגבול לירדן ע"י דודי ריבנר ומורי חן ולא נצפה שם שוב בשנים האחרונות.

ואדיות ושטחים אבניים במדבר.

הצמח שנמצא לפי שעה באתר אחד ויחיד בלבד בארץ, התגלה רק בשנים האחרונות, ולכן אי אפשר בשלב זה לקיים דיון בהיבטי שמירת הטבע. נדרש ידע נוסף אודות תדירות הופעתו, גודל האוכלוסיות ומדדים שונים של פנולוגיה ומהלך חיים. הצמח אינו מופיע ברשימת המינים בסכנת הכחדה של מצרים.

יש לערוך סקרים מדוקדקים בערבה ולחפש אוכלוסיות נוספות, ולהמשיך לחפשו באתר בו נמצא לראשונה.

הצמח בעל תפוצה מקוטעת ומעניינת: באזורנו גדל בערב הסעודית, במצרים (סיני) דרום ירדן (אדום) ובדרום ישראל ובמרחק אלפי קילומטרים גדל בנמיביה שבדרום יבשת אפריקה.

צמח חדש שנתי קטן שהתגלה רק לאחרונה באזור אילת. הקיטוע בתפוצה בין דרום ישראל והארצות המדבריות הסמוכות לה לבין תחום התפוצה בדרומה של יבשת אפריקה מקנה לנוכחותו בישראל חשיבות ביוגיאוגרפית.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבי
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים האפיזודיים
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפסודאני – דרום-אפריקה
אתר מרכזי לשימורמעבר גבול אילת – ירדן

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (0) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אמברוסיה ימית
ארנין ההרים
פלומית בובה
דוגון ירושלמי