מעבר לתוכן העמוד

עדעד הגליל
Limonium galilaeum

4.7 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עשב רב-שנתי קרח בגובה של 15-30 ס"מ, המסתעף לכמה גבעולים סמוך לבסיסו. העלים רבים, מאוגדים בשושנות, אורכם 1.5-3 ס"מ ורוחבם 3-6 מ"מ. העלים דמויי מרית - מעוגלים בקצה ונעשים צרים כלפי הבסיס. על הגבעולים והעלים, כמו בכל מיני הסוג עדעד, פזורות בלוטות מפרישות מלח. חלק מהגבעולים אינם נושאים תפרחות ואורכם 10-20 ס"מ. אורך הגבעולים נושאי הפרחים (עמודי התפרחות) 15-40 ס"מ. עמוד התפרחת זקוף והוא נושא שיבולת דלילה שאורכה 3-10 ס"מ בת 2-8 שיבוליות שאורכן 6-7 מ"מ. כל שיבולית נתונה בתוך חפים אחדים והיא מכילה 2-4 פרחים, הנישאים על עוקץ קצר. אורך הגביע כ-6 מ"מ והוא בולט מעט מעל החפים. צינור הגביע מעט שעיר ושיניו משולשות. הכותרת ורודה, בעלת חמישה עלי כותרת, קוטרה מגיע ל-6 מ"מ. יחידת ההפצה היא זרע הנתון בתוך הגביע, והיא מתנתקת מהצמח מתחת לעוקץ הפרח. הזרע חום וגלילי. המין הדומה ביותר לעדעד הגליל בישראל הוא עדעד רותמי שנבדל מע. הגליל בתפרחת מסתעפת יותר ושיבוליות כפופות בנות 1-2 פרחים.
הפריחה חלה בחודשים אפריל-מאי, אך לפעמים מקדימה למרס, ונמשכת גם עד אוקטובר.

הצמח נמצא בגלילה אחת בלבד: עמק עכו. גדל לאורך כל החופים מראש הנקרה ועד לנהריה ודרומית לנהריה משבי ציון ועד לצפון עכו. הימצאותו בשרון מצוינת בפלורה פלשתינה בסימן שאלה, ואכן אין לכך סימוכין בגיליונות עשבייה ובתצפיות. בעבר נכתב כי נמצא גם בחוף הכרמל, אך ככל הנראה מדובר בתצפיות שגויות בעדעד רותמי המחליף את עדעד הגליל, באותו בית גידול בגלילת חוף כרמל.


סלעי כורכר וגיר בחגורת הרסס בחוף הים.

* מספר הגלילות ומספר האתרים יציב לאורך עשרות שנים, אם כי ייתכן שהיו בעבר אוכלוסיות שנעלמו משטחים בנהריה ובעכו שכיום מפותחים או בנויים.
* מופיע בדרך כלל, ובמיוחד באתרים שבקטע החוף ראש-הנקרה – נהריה באוכלוסיות שגודלן מאות עד אלפי פרטים.
* פעולות פיתוח בחוף הים עלולות לסכן את האוכלוסיות.
* הצמח מוגן על פי חוק. חלק מהאתרים מוגן בתחומי שמורות הטבע של חוף ראש הנקרה  * הצמח ייחודי לישראל ושימורו בארץ הוא גם שימורו העולמי.

יש למנוע פעולות פיתוח שיפגעו באוכלוסיות הקיימות בחופים בקטע ראש הנקרה – עכו. מומלץ להכריז גם על קטע החוף שבי-ציון - בוסתן הגליל כשמורה.

המין אנדמי לישראל. סביר להניח שיימצא גם בחופי דרום לבנון.

עשב רב-שנתי נדיר ואנדמי לישראל המוגבל לחגורת הרסס בחוף עמק עכו. מעמדו כמין בסכנת הכחדה משקף את נדירותו ואת ייחודיותו לישראל יחד עם הרגישות הרבה של בתי הגידול החופיים לפיתוח.

עינב, ר. 1983. תפוצת מיני העדעד בחופי ישראל. רתם 6: 32-41.
Domina, G., Danin, A. & Raimondo, F. M. 2006: A new species of Limonium (Plumbaginaceae) from Israel. — Fl. Medit 16: 133-138.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליgalilee Sea-lavender
שם ערבי
משפחהעופריתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית חופית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורקטע החוף ראש הנקרה - אכזיב

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
4.7
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (3) גלילות
צמידות: 0
28.6% אתרים בשמורות

מינים נוספים

זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית
דמסון רב-זרעים