מעבר לתוכן העמוד

ליסיאה סורית
Lisaea strigosa

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי שעיר-שיכני בגובה 10-35 ס"מ. הגבעול זקוף או לעיתים שרוע. העלים מחולקים-מנוצים פעם אחת ל-4-6 זוגות של אונות-עלעלים. העלה ביצני-מוארך בקו חיצוני, אורכו 10-15 ס"מ. אונות העלה מוארכות-אזמלניות משוננות או מחולקות, כמעט מנוצות. העלים דומים מאד לעלי טורגניה רחבת-עלים. התפרחת היא סוכך הנישא בקצה עוקץ ארוך בעל 5-8 קרנות זיפניות הנושאות סוככונים. הפרחים בעלי 5 עלי כותרת לבנים צחורים. עלה הכותרת החיצוני בפרחים החיצוניים גדול ורחב במיוחד, אורכו 7-10 מ"מ. עלי הכותרת הגדולים החיצוניים ערוכים ככתר בשולי הסוככון ומקנים לו מראה של פרח אחד. הליסאה מופיעה לעיתים בקבוצות צפופות של צמחים היוצרות כתמים צחורים בשדות וכך ניתנת לזיהוי מרחוק. צבע הפרחים הלבן-צחור שונה באופן מובהק מפרחי הטורגניה, המאופיינים בעלי כותרת ורדרדים וקטנים יותר. הפרי הוא דו-זרעון קוצני בקוטר 6-8 מ"מ. על הזרעונים 3 צלעות שלאורכן ערוכים קוצים ארוכים משולשים.
הפריחה מאמצע מרס ובאפריל.

הצמח מוכר בארץ כיום רק בשומרון המזרחי. בגלילה זו הוא נמצא באזור רימונים בשנות השמונים. בעקבות סקר האזור שנערך על ידי עופרה פרידמן וחבריה הוא נמצא ב-18 אתרים. לפי ההערכה יש בארץ 23 אתרים. הליסאה נמצאה בשלושה מקטעים עיקריים: אזור מכמש – דיר דיבוואן, אזור רימונים וכביש אלון צפונה מכוכב השחר. בהרי יהודה נאספה ב-1906 בירושלים על ידי דינסמור, אולם לא נמצאה שם מאז.

קרקעות טרה-רוסה ורנדזינה בשדות בממשק של חקלאות מסורתית ובשדות בור.

* מספר הגלילות של הצמח הצטמצם משתיים לאחת ותפוצתו בישראל מוגבלת רק למזרח שומרון. עם זאת, הודות לסקר מפורט שנעשה בשנים האחרונות במזרח השומרון, מספר האתרים הידוע כיום רב מזה שהיה ידוע בעבר. לאור הגילוי המאוחר אין מידע מספיק על הדינמיקה של מספרי האתרים.
* אוכלוסיות – הצמח מופיע בכתמים קטנים של עשרות עד מאות פרטים.
* מקורות/גורמי הסיכון: הצמח גדל בשדות בממשק חקלאי מסורתי. שדות אלו נעלמים מכל הארץ וגם מאזור השומרון המזרחי. יש סכנה מוחשית להיעלמותו של הצמח מאזורנו.
* אינו מוגן בשמורות טבע.
* אין מידע על מצבו של הצמח בשאר ארצות המזרח התיכון, יש לשער כי הוא נפוץ יותר בארצות השכנות, בהן חקלאות מסורתית נפוצה יותר. לא דווח כי הוא נמצא בסכנת הכחדה מחוץ לישראל.

נדרש מעקב רב-שנתי באתרים שתועדו על מנת לאפיין מדדים דמוגרפיים באוכלוסיות שישמשו בסיס להמלצות מבוססות.

ישראל, צפון ירדן (גלעד), סוריה, צפון עירק ומזרח טורקיה.

צמח חד-שנתי המוגבל בארץ בתפוצתו למזרח השומרון בעיקר באזורי מכמש – רימונים – כוכב השחר. בית גידולה הראשוני של הליסאה אינו מוכר וכיום היא מופיעה רק בשדות חקלאות מסורתית המהווים בפני עצמם בית-גידול בסכנת הכחדה בישראל.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליStrigose Lisaea
שם ערבי
משפחהסוככיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהספר גבוה
כורוטיפמערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורקידה בשומרון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (3) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

ברולה זקופה
חרחבינה חופית
חרחבינה טובענית
טורגניה רחבת-עלים