טורגניה רחבת-עלים
Turgenia latifolia

3.2 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשבוני חד-שנתי שעיר המסתעף דו-קרנית, גובהו 10-25 ס"מ. הצמח שרוע או גדל אלכסונית, כל אבריו מכוסים שערות הדוקות ומסועפות לא-צפופות. העלים ביציים בהיקפם, מנוצים פעם אחת לאונות גדולות (2-6 ס"מ). הסוככים ארוכי עוקץ, בני 2-4 קרנות, הסוככונים מעוטי פרחים, גם הם על עוקצים ארוכים. הפרחים לבנים-ורדרדים, דו-מיניים או חד-מיניים, ערוכים בצורה לא סימטרית בתוך הסוככון. הפירות שיכניים, דמויי ביצה, גדולים – אורכם 1-1.5 ס"מ. על כל אחת מהצלעות הראשוניות והשניוניות של הפרי ישנם 1-2 טורי שיכים עם קרסים בראשם. השיכים מורחבים בבסיסם בדומה לשיכים בסוג גזר, אחיגזר וגזרנית.
פורח במחצית השנייה של מרס ובמשך אפריל.

הצמח גדל בשש גלילות בישראל, אך בכולן הוא נדיר מאוד: צפון הגולן, גלבוע, שומרון, סְפַר-שומרון, הרי יהודה, ומדבר יהודה. הצמח נכחד משלוש גלילות: מעמק יזרעאל, שם נאסף בשדות ליד עפולה ב-1950; מהגליל העליון – מכפר-גלעדי, הר מירון וואדי חינדג' (=נחל דישון), שם נאסף בשנים 1925-1954. בצפון הנגב נאסף בשנת 1925 ומאז לא נצפה. בגלבוע נמצאו בסקר המינים הנדירים בשנת 1995 שני אתרים. באחד מהם, ליד מעלה הגלבוע, גדלה האוכלוסייה הגדולה ביותר בארץ, המונה כ-400 צמחים בשטח של 4 דונם, בשולי שדה קצח תרבותי על אדמת טרה רוסה. בהרי יהודה נאסף הצמח בשני מקטעים: בירושלים נאסף פעמיים ב-1941 ונכחד בבירור, אך נמצא לאחרונה (2002) על ידי עוז גולן ברכס מעון.
בחרמון הוא צמח שכיח.

אדמות טרה רוסה הרריות עמוקות, לרוב בשולי חלקות נטושות או מעובדות בחקלאות מסורתית. צמח של חגורת הסְפָר בשדרת ההר בארץ-ישראל המערבית מעל רום (600) 800 מטר והיער ההררי בחרמון בתחום רום 1,200-1,750 מטר. באדום ובמואב שבירדן שכיחה הטורגניה בחלקות הרריות אבניות הנחרשות בחריש רדוד מידי שנה, ברום 1,000-1,700 מטר.

* בסך הכל ידועים כיום 12 אתרים ב-6 גלילות. ידוע גם על 7 אתרים שנכחדו.
* האוכלוסיות דלות-פרטים (1-10), פרט לאתר מעלה-גלבוע.
* בית-גידולה של הטורגניה שרוי באיום.
* כל האתרים אינם נמצאים בשמורות טבע. בירדן ובלבנון המין שכיח ואין סכנה להכחדתו לפי שעה.

מומלץ לערוך סקר שדה בהרי יהודה, בשומרון, בסְפָר שומרון ובסְפָר יהודה ולאתר את כל האוכלוסיות של הטורגניה. מומלץ לבחור שני אתרים רחוקים זה מזה (מעלה גלבוע ומצפה יאיר), ולנטר בהם את הטורגניה תוך ניהול ממשק מסורתי עם טיפולים שונים – רעייה, חקלאות דגניים, חקלאות קטניות וצמחי קיץ. כמו כן יש לאמוד את גודל בנק הזרעים בקרקע.

הצמח רחב-תפוצה: מספרד וארצות המגרב במערב, דרך הבלקן, קפריסין, טורקיה ועד הקווקז, פקיסטן וארצות מרכז אסיה. במזרח התיכון גדל בסוריה-לבנון, כל גלילות טורקיה, ירדן, צפון עירק ורוב גלילות אירן. היגר לצפון-אמריקה.

צמח חד-שנתי של ערבות גבוהות הגדל רק בשדות בעיבוד מסורתי בחגורת הסְפָר ובשדרת ההר הגבוהה. מגיע בהרי יהודה לקצה הדרומי של תפוצתו העולמית. לפנים היה שכיח, אך הפך לנדיר בגלל שינוי שיטות החקלאות לעיבוד אינטנסיבי ותוך שימוש בכימיקלים. בית-גידולו נעלם ברובו בחגורת הסְפָר ובשדרת ההר המזרחית של השומרון, הגליל ויהודה, ועל הנותר מאיימת סכנה מיידית.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליGreater Bur Parsley, Broad-leaved Bur-Parsley
שם ערבי
משפחהסוככיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הסְפָר הגבוהה ושדרת ההר לידה.
כורוטיפים-תיכוני ואירנו-טורני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימורליד מעלה גלבוע, מצפה יאיר

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

6 (9) גלילות
צמידות: בינונית
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת ברולה זקופה
ברולה זקופה
ברולה זקופה
נכחד EX
תמונה מאת חרחבינה חופית
חרחבינה חופית
חרחבינה חופית
פגיע VU
תמונה מאת חרחבינה טובענית
חרחבינה טובענית
חרחבינה טובענית
פגיע VU
תמונה מאת יינית כמנונית
יינית כמנונית
יינית כמנונית
סכנת הכחדה EN