מעבר לתוכן העמוד

זכריני זקוף-עוקצים
Myosotis stricta

5.8 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני חד-שנתי זקוף, מסתעף בבסיסו, עם פרחים זעירים תכולים, גובהו כ-12 ס"מ. העלים מסורגים, דמויי ביצה הפוכה, עולים עד התפרחת. הצמח מצויד בשערות פשוטות הדוקות ובשערות לבנות רכות ומפושקות דמויות אנקול. התפרחת זקופה, חד צדדית במקצת וחסרת עלים מלווים. בבסיס התפרחת הפרחים רווחים, ובקצה העליון – צפופים. עוקצי הפרחים זקופים, אורכם 1-1.5 מ"מ. הפרח דמוי מסמר, עם צינור קצר מאוד (1.5 מ"מ) ואוגן מחומש שקוטרו 2 מ"מ. צבע הכותרת תכול חיוור וצינורה קצר מהגביע. לגביע שערות פשוטות ואנקוליות, הוא מתארך בהבשלה ל-4 מ"מ ונשאר צמוד לגבעול באמצעות עוקצו הזקוף. הפרי בנוי ארבע פרודות זעירות (1 מ"מ), חומות ודמויות ביצה, ועליהן רכס ברור. הפרודות הבשלות שוהות זמן מה בגביע אך אינן נפוצות עמו (כמו בסוגים המדבריים הקרובים לפית ושניין).
פורח בסוף אפריל ותחילת מאי.

נמצא עד כה רק באתר בודד ומיוחד מבחינה גיאולוגית – בהר קטע ליד הישוב נמרוד למרגלות החרמון. באזור זה נחשפת אבן-חול נובית מגיל קרטיקון תחתון, והצמחים נמצאו אך ורק בתצורה גיאולוגית זו.

כיסי קרקע רדודים ויובשניים על גבי אבן חול מבורזלת ברום 1,100 מטר בחברת אזוביון דגול. הצמחים נמצאו תמיד במחשופי אבן-החול במעונות סלעיים שטופי שמש או בקרקע רדודה.

* הצמח גדל באתר בודד, הכלול פורמלית בתוך תחום שמורת הר חרמון.
* אוכלוסיית נמרוד יציבה ואפשר למוצאה כל שנה. מספר הפרטים מוערך ב-20-30. לא בוצע סקר מינים נדירים באזור.
* אוכלוסיית נמרוד נמצאת בשטח שנעשות בו כל העת פעולות פיתוח והכשרת שטחים. גם הישוב נמרוד אינו מודע לחשיבות כתמי אבן-החול הטבעיים שמסביבו. התצורה הגיאולוגית הסמוכה של שכבות חוואר רכות מאפשרת הכשרות קרקע והפרעות מכניות בנקל.

מוצע לערוך סקר יסודי בכל אזור נמרוד–נווה-אטיב–עין-קיניה, ולאתר את כל האוכלוסיות של הזכריני זקוף העוקצים. יש לנטר את האוכלוסייה הגדולה יחד עם בדיקת בנק הזרעים בקרקע.

הצמח גדל בכל ארצות אירופה כולל דרום סקנדינביה, ובכל ארצות אגן הים התיכון הצפוניות וארצות המגרב, בהרי מרוקו ואלג'יריה. הוא נדיר בספרד, נדיר באיטליה, שכיח בבלקן ובטורקיה. במזרח התיכון הוא גדל רק בהרים. נדיר מאוד בהרי הלבנון, חסר בעירק. גדל במערב אירן ומרכזה, ותפוצתו מגיעה מזרחה עד שרשרות הרי האלבורז מדרום-מזרח לים הכספי. הצמח נתון בספרות מהגלעד בצפון ירדן, אך יתכן שיש כאן טעות הגדרה.

צמח חד-שנתי זעיר, שתפוצתו העולמית צפונית רחבה, והוא מגיע בצפון הגולן לקצה גבול תפוצתו באזור (פריפריאלי צפוני). גדל בארץ רק באתר בודד, בשולי עמק יעפורי במורדות החרמון. רובו של עמק יעפורי כבר הוכשר לחקלאות, ובתי-הגידול המיוחדים שבו נכחדו, כולל צמחי מים וצמחים צפוניים שזה היה להם האתר היחיד בישראל. יש חשש כבד שגורל דומה יקרה לאזור נמרוד הגובל בעמק יעפורי – הוא המקום היחיד בארץ בו נמצאת אבן-חול נובית באזור רב-משקעים וברום טופוגרפי גבוה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליStiff Forget-me-not, Changing Forget-me-not
שם ערבילת'אנסני
משפחהזיפניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפאירו-סיבירי (ים-תיכוני, מערב-אירנו-טורני)
אתר מרכזי לשימורהר קטע (=נמרוד)

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.8
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: אתר יחיד
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

לשון-שור נגבית
לשון-פר מזרחית
מגסטומה זעירה
שניין קטן