חוחן הירדן
Onopordum jordanicolum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת חוחן גדול-ראשים
חוחן גדול-ראשים
חוחן גדול-ראשים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חוחן קרדני
חוחן קרדני
חוחן קרדני
פגיע VU
תמונה מאת אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
נכחד EX
תמונה מאת ארנין ההרים
ארנין ההרים
ארנין ההרים
קרוב לסיכון NT