חוחן גדול-ראשים
Onopordum macrocephalum

4.7 סכנת הכחדה
EN

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשב קוצני משתרע, חד-שנתי ולעיתים דו-שנתי, שגובהו 15-30 (50) ס"מ. בחורף מתפתחת שושנת של עלים צמודים לקרקע, מחולקים לאונות רחבות וקוצניות. באביב עולה גבעול-פריחה המסתעף מבסיסו, שעליו סורחים ויוצרים לאורכו כנפיים קוצניות. כל הצמח צמיר-מלבין. עלי הגבעול העליונים קטנים מאוד, והגבעול אינו מתפצל בחלקו העליון. בראש כל סעיף של הגבעול נישאת קרקפת גדולה מאוד, קוטרה 5-10 ס"מ (לא כולל הקוצים). חפי המעטפת רעופים, מסתיימים בקוץ שטוח ארוך (4-5 ס"מ) המופנה כלפי מטה. רוחב הקוצים של עלי המעטפת האמצעיים 4-6 מ"מ, צידם העליון מחוספס. כל הפרחים צינוריים ודו-מיניים. צבעם סגול-ארגמן עז, ולכותרתם 5 אונות צרות. המאבק דמוי-חץ ובראשו זיז דמוי-מרצע. הזרעונים גדולים (5-6 מ"מ) ולהם 4 מקצועות וציצית מנוצה, לבנה, רבת זיפים, הנושרת בקלות. אורך הציצית 20-25 מ"מ.
פורח במחצית השנייה של אפריל ובמשך מאי.

נאסף עד כה רק בשני אתרים בהרי יהודה. באזור ירושלים נמצא בשכונת סנהדריה בשנת 1938ומאז נכחד. חיפושים מדוקדקים מאז שנות השבעים וסקר צמחים נדירים בשנת 2001-2002 העלו חרס. בדרום הרי יהודה נמצא בשנת 1973, 8 ק"מ מזרחית לקיבוץ להב, באזור הישוב אשכולות. מאז לא נמצא שנית אך לא נעשה באזור סקר מינים נדירים. מעניין שהמין, האופייני לאזורים רמים, לא נמצא ברכס מעון אלא בשיפולים הדרומיים של הר חברון.

ערבות גבוהות ובתות-סְפָר על קרקע לס, לרוב בעמקים ובמעונות מופרעים. בירדן זהו צמח שכיח למדי ברום 700-1,400 מטר בכל אדום ומואב ובמזרח עמון וגלעד, בחגורת המשקעים 200-350 מ"מ, במיוחד בצידי דרכים.

נעשית בעיקר על-ידי דבורים בינוניות וגדולות. קרקפות הפריחה מדיפות ריח מתוק עז ביותר. בקרקפות נראים חרקים רבים – פרפרים, צרעות ענקיות וצבעוניות, וחיפושיות ממשפחת החדקוניות. החיפושיות אוכלות את הפרחים ואינן תורמות להאבקה.

* מתוך שני אתרים בישראל, אחד נכחד בבירור (בירושלים) והשני חשוד כי נכחד. על אף שמזמן האיסוף עברו 32 שנה, הרי עד שלא יערך באזור להב–רהט סקר יסודי של צמחים נדירים אין אנו מכריזים על הצמח כנכחד.

קל מאוד להרבות את הצמח מזרעים. אם לא יימצא מקור זרעים בישראל, מומלץ לאסוף זרעים בירדן ולהשיב את הצמח לשני אתרים המאפיינים את בית-גידולו בחגורת הסְפָר: שמורת להב צפון, כי קרוב לשם נמצא הצמח בשנת 1973, ושמורת תל קריות (הר עמשא) ברכס מעון, שתנאיה דומים לתנאים של המקומות שהצמח נפוץ בהם בירדן. מומלץ ללמוד על מאפייני הצמח מבית-גידולו בירדן בגלל מיעוט המידע על האוכלוסיות בישראל.

אנדמי לאזור הלבנט: ישראל, כל גלילות ירדן ומדבר סוריה. מין אופייני של חגורת הסְפָר, אשר אינו חודר לחבל הים-תיכוני (חסר בלבנון), וגם אינו חודר למדבר הקיצוני (חסר בנגב).

צמח קוצני רב-שנתי תת-אנדמי לישראל ואנדמי ללבנט. בירדן הוא מין שכיח, ובישראל עומד על סף הכחדה ויתכן אף שנכחד; משני האתרים שנאסף בהם בישראל – בזה שבירושלים נכחד הצמח כבר לפני ארבעים שנה ויותר, ומהאתר השני ליד להב הוא לא נאסף כבר שלושים שנה. מומלץ לחפשו ובמקביל להשיבו לישראל ממקור בירדן.

ראה חוחן קרדני

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגלי
שם ערביח'ורפיש
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הסְפָר, סְפָר גבוה
כורוטיפאנדמי (מערב-אירנו-טורני)
אתר מרכזי לשימורשמורת להב

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
4.7
10
פריפריאליותN

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה

1 (2) גלילות
צמידות: גבוהה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת חוחן קרדני
חוחן קרדני
חוחן קרדני
פגיע VU
תמונה מאת חוחן הירדן
חוחן הירדן
חוחן הירדן
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
אמברוסיה ימית
נכחד EX
תמונה מאת ארנין ההרים
ארנין ההרים
ארנין ההרים
קרוב לסיכון NT