מעבר לתוכן העמוד

לשון-אפעה קטנה
Ophioglossum lusitanicum

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

שרך עשבוני רב-שנתי זעיר (5-8 ס"מ) הגדל בארץ בכיסי קרקע ברכסי כורכר במישור החוף. לצמח יש ציצת שורשים צפופה המקנה לו מראה של גיאופיט דומה לאחילוף. העלים תמימים, אזמלניים וצרים ומתוכם יוצאים עמודי המנבגים שצורתם כשיבולת. המנבגים צפופים וערוכים לאורך קצה הגבעול בשני טורים. זהו סוג השרך היחידי בארץ אשר בו המנבגים ממוקמים על עלים מיוחדים (=ספורופילים) הנפרדים מהעלים הרגילים. המין מופיע לאחר הגשמים החזקים של הסתיו והחורף ומפתח את עלי המנבגים בחודש פברואר. העלים ושיבולי המנבגים רכים ומתפוררים במהרה לקראת האביב ובמשך רוב חודשי השנה רק חלקיו התת-קרקעיים – קנה השורש האוגר וניצן ההתחדשות - נותרים חיוניים.
העלים דומים למיני גיאופיטים ודגניים רבים. שיבולת המנבגים ייחודית בצורתה. מין לשון האפעה השני בארץ הוא ל. מצרית הגדל רק בערבה. למין זה עלים רחבים יותר (ביצניים).

הצמח מצוי ב-3 גלילות במישור החוף בדגם מקוטע מאד ב-7 אתרים ודאיים, אך לפי ההערכה יש בארץ כ-10 אתרים. בעמק עכו הצמח נמצא רק בשמורת לימן. בחוף הכרמל - בנווה ים ובמעגן מיכאל. בשרון - בכרכור, במחצבות חדרה, בשמורת בני ציון, ליד חרוצים ובשמורת אודים (פולג). בעבר גדל גם בחורשת איקליפטוסים בתוך חדרה (מידע מיעקב גליל), אך אוכלוסייה זו נכחדה. גם באזור צומת גלילות הצמח נכחד.

כורכר, חמרה חולית ואדמת חמרה הדוקה מעורבת בתלכידי כורכר.

* למרות שהצמח ידוע ללא שינוי לאורך השנים מאותן 3 גלילות במישור החוף, הרי שמספר האתרים הצטמצם וכמה אוכלוסיות נכחדו – כמו בחורשת האיקליפטוסים של חדרה וברכסי הכורכר שליד צומת גלילות.
* ברוב האתרים הצמח גדל בכתמים קטנים שבהם מופיעים מאות פרטים. לעתים מוצאים גם פרטים בודדים. עם זאת אין מידע מספיק על הדינמיקה הרב-שנתית של האוכלוסיות.
* האוכלוסיות המצויות בתוך שמורות טבע מוגנות, אך אין ודאות בקשר להשפעה של שרפות או התכסות השטח בצומח רב-שנתי על הפרטים.
* מוגן בשמורות לימן, אודים (פולג) ובני ציון. מוגן על פי חוק בגלל היותו שרך.
* התפוצה עולמית. לפי נתוני IUCN נמצא במעמד "סכנה חמודה" (CR) בקרואטיה ובאיום (VU) בבריטניה.

הקמת חלקות מעקב בשמורות שבהן הוא גדל ולנטר את האוכלוסיות בכתמים ובעקבות זאת לקבוע מדיניות ממשק של הצמח באתרו (in situ).

מופיע בארצות צפון הים התיכון, אך נעדר מחופי הים התיכון של אפריקה. גדל גם בחופים האטלנטיים של ספרד,פורטוגל וצרפת.

שרך חד-שנתי זעיר הגדל באתרים ספורים בגלילות הצפוניות של מישור החוף. בכמה אתרים נעלם תחת הבניה והפרעות אדם אחרות. מצוי בארצות צפון ומערב הים התיכון וחשיבות שימורו בישראל נובעת מהיותו מין פריפריאלי המגיע בישראל לקצה המערבי של תפוצתו העולמית.

כהן, ע. ושמידע, א. 1989. צמחים נדירים בארץ/לשון אפעה מצרית. טבע וארץ ל"א/4: 15-17.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליLesser Adder's Tongue, Portuguese Adder's Tongue
שם ערבילוקייפה, ליסן אל-חייאה
משפחהלשון-האפעה
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפים תיכוני – אירו-סיבירי – אפריקה הטרופית
אתר מרכזי לשימורשמורת לימן, שמורת בני ציון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות W
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
3 (3) גלילות
צמידות: 0
9.1% אתרים בשמורות

מינים נוספים

לשון-אפעה רבת-עלים
זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית