נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר
Ornithogalum neurostegium neurostegium

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
תמונה מאת נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
פגיע VU
תמונה מאת נץ-חלב שטוח-עלים
נץ-חלב שטוח-עלים
נץ-חלב שטוח-עלים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נץ-חלב בצלצולי
נץ-חלב בצלצולי
נץ-חלב בצלצולי