נץ-חלב בצלצולי
Ornithogalum refractum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
נץ-חלב שעיר תת-מין הרמון
תמונה מאת נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר
נץ-חלב שעיר תת-מין שעיר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
פגיע VU
תמונה מאת נץ-חלב הרודיאני
נץ-חלב הרודיאני
נץ-חלב הרודיאני
סכנת הכחדה חמורה CR