עלקת סגולת-פרחים
Orobanche lavandulacea

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת עלקת דנין
עלקת דנין
עלקת דנין
תמונה מאת עלקת ארץ-ישראלית
עלקת ארץ-ישראלית
עלקת ארץ-ישראלית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת עלקת שולץ
עלקת שולץ
עלקת שולץ
פגיע VU
תמונה מאת עלקת רכת-שער
עלקת רכת-שער
עלקת רכת-שער