מעבר לתוכן העמוד

עלקת שולץ
Orobanche schultzii

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

טפיל חסר עלים ירוקים, חד-שנתי (?), בעל פקעת-שורש ושורשי מציצה החודרים לצמחים שכנים ומוצצים מהם את המים והמזון. הצמח בנוי גבעולים סגולים-לבנים זקופים שגובהם 13-16 ס"מ ובראשם תפרחת צפופת פרחים. אברי הצמח מכוסים שערות דביקות קצרות. הפרח סגול-חוור (עד לבנבן בשומרון), דו-שפתני, בעל צינור כותרת ארוך (15-20 מ"מ) מתרחב לקראת פתחו, לועו בנוי חמש אונות בדומה לפרח ממשפחת הלועניתיים. פני הכותרת בעלי שערות בלוטיות זעירות ורבות. השחלה קרחת ועל פני עמוד העלי מפוזרות שערות בלוטיות זעירות בודדות; גם אורכו של זיר האבקן קרח ורק בסיסו שעיר. הפרח פונה בפתחו אל הדבורה, מייצר צוף רב בבסיס הכותרת ודבורים רבות נמשכות אליו. בבסיס הפרח גביע המחולק לארבע אונות אשר אינן שסועות לשתיים עד הבסיס (תכונה אופיינית למיני עלקת אחרים), הפרח מלוּוה בחפה לבנבן דמוי אזמל ושתי חפיות קטנות ומחודדות הממוקמות על אונות הגביע; לרוב אורך החפיות גדול מאורך שיני הגביע.
על פי הפלורה נטפל לצמחי קורטם דק ומינים אחרים.
הפריחה - באפריל ובתחילת מאי.

הצמח גדל כיום בוודאות רק באתר אחד בהרי השומרון - בעמונה שממזרח לעופרה בשומרון ברום 830 מטר, שם נמצא ב-2009. לפי הפלורה ולפי דנין (2004), המין נמצא בהרי יהודה, מדבר שומרון, מואב והגלעד, אולם אין עדות לכך בעשבייה. גדל גם בחרמון אך לא ברור אם גדל גם בהרי אדום.

עמקים הררים ומדרונות אבניים על גבי תשתית גירנית ברום 700-900 מטר. מחוץ לישראל בבתי-גידול מגוונים, לאו דווקא מלווה שדות חקלאיים, מגובה פני הים- ועד רום של 2,560 מטר.

* הצמח גדל בוודאות רק באתר אחד בשומרון ובגלל קשיים בזיהויו ספק אם גדל אי פעם בגלילות נוספות ולפיכך קשה גם להסיק אם קיימת מגמת שינוי במספר הגלילות והאתרים.
* אין מידע על מצב הסיכון העולמי, אך לאור התפוצה הגיאוגרפית הרחבה יחסית, ניתן לשער שאינו נתון בסכנת הכחדה עולמית.

חשוב מאד לערוך סקר שדה לאיתור אוכלוסיות ואתרים ולהמשיכו במחקר בכדי לאבחן ולוודא את המאפיינים הסיסטמטיים והגנטיים של המין בישראל. מומלץ לייחד אתר לשימור בהרי-ירושלים או בשומרון ולנטר שם את האוכלוסייה.

מין ים-תיכוני הגדל מחד באזור הים-תיכוני של צפון-אפריקה (תואר לראשונה למדע מאלג'יר) ומאידך גדל ברוב ארצות דרום אירופה, טורקיה, לבנון,קפריסין (?) וממשיך מזרחה דרך צפון איראן עד אפגניסטן. בפלורה החדשה של מצרים ניתן המין מאלכסנדריה.

צמח נדיר ביותר בישראל אשר בעשר השנים האחרונות נמצא רק באתר יחיד בשומרון. בשל נדירותו, לא ברורה תפוצתו כיום ולא ברור האם האתרים הנוספים מהם הוא ניתן בעבר הם טעות הגדרה או עדויות להכחדה; מומלץ לערוך סקר שדה יסודי לאיתור האוכלוסיות.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליSchltz' Broomrape
שם ערביחלוק
משפחהעלקתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורעמק הצנינים בין עמונה לעופרה בשומרון

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

עלקת דנין
עלקת ארץ-ישראלית
עלקת רכת-שער
עלקת סגולת-פרחים