נהרונית קרומית
Potamogeton berchtoldii

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת נהרונית מסולסלת
נהרונית מסולסלת
נהרונית מסולסלת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת נהרונית מסרקנית
נהרונית מסרקנית
נהרונית מסרקנית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת נהרונית שקופה
נהרונית שקופה
נהרונית שקופה
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת נהרונית חוטית
נהרונית חוטית
נהרונית חוטית