מעבר לתוכן העמוד

רכפה כרסנית
Reseda globulosa

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי כמעט קרח, בעל גבעולים אלכסוניים או זקופים ומסועפים, שאורכם 30-50 ס"מ. העלים מחולקים בדרך כלל לחמש או שלוש אונות סרגליות; עלים בעלי חמש אונות נראים ככף יד. התפרחת היא אשכול ארוך, לעיתים לא צפוף בקצה הגבעול. כל פרח מלווה בחפה שאיר (נשאר גם לאחר הפריחה) שאורכו 15-20 מ"מ. הפרחים ערוכים על עוקצים קצרים. הגביע שאינו נושר בשלב הפרי, הוא בעל שישה עלים קרומיים, לעיתים משוננים בעדינות בשוליים. ששת עלי הכותרת לבנבנים; עלה הכותרת העליון ארוך מעלי הגביע והוא מחולק ל-2-3 אונות; עלה הכותרת התחתון קצר יותר, סרגלי ולא מחולק. בפרח 10-12 אבקנים. אשכול הפירות צפוף או מרווח; עוקצי הפירות מעט ארוכים מהפירות; הפרי הוא הלקט רחב בעל שש בליטות הערוכות במעגל ופתח שיש לו שלוש אונות במרכז, המכיל זרעים רבים. הזרעים חלקים דמויי כליה, צהובים-חומים, גודלם כ-1 מ"מ.
הפריחה חלה באפריל עד תחילת מאי.

הצמח מוכר כיום מהרי יהודה ומהשפלה. בסך הכל ישנם שני אתרים מתועדים, וייתכן שישנם שלושה. בהרי יהודה גדל באתר אחד בראס ביר אל-עיד ליד מצפה יאיר שבחבל מעון (עוז גולן, 2006). בעבר נאסף ע"י מ. זהרי בהרי יהודה באתר נוסף לא ידוע. בשפלה נמצא ע"י מימי רון צפונית למצפה משואה ב-2006. מהנגב הצפוני ישנם איסופים לעשביית ירושלים מאזור שובל מהשנים 1950 ו-1961, אך אין שום דיווחים מהשנים האחרונות וככל הנראה נכחד משם. בספרות (פלורה פלשתינה) הוא נתון מהגולן, אולם לא נמצאו לכך כל סימוכין.

שדות בור ובתות ספר יובשניות.

* צמח נדיר מאד בארץ אשר גדל בעבר בשלוש גלילות וכיום ככל הנראה גדל רק בשתיים - הרי יהודה ושפלת יהודה. חל צמצום במספר האתרים: בעבר היו ארבעה וכיום יש בוודאות רק שניים.
* האוכלוסיות הקטנות בשני האתרים חשופות לסיכון דמוגרפי מעצם מספר הפרטים הקטן. ייתכן ששינוי באופי החקלאות ממסורתית לאינטנסיבית והסבת שטחי בור לחקלאות יחסלו את בית הגידול הטבעי.
* חסר מידע על מצב הסיכון העולמי, אך בכל מקרה הצמח לא נמצא ברשימות של צמחים אדומים בארצות השכנות. הוא נכלל כצמח בסכנת הכחדה endangered בארמניה, בה הוא מוכר באתר יחיד בדרום המדינה (Gabrielian et al., 1990). בספר אדום זה זו הדרגה החמורה ביותר לפני הכחדה.

מומלץ לסקור בצורה אינטנסיבית שדות בור בחגורת הספר בדרום מזרח הרי יהודה, בשפלה ובנגב הצפוני, במגמה לאתר אוכלוסיות נוספות שלא אותרו עקב כיסוי לא מספיק של סקרים באזורים אלה.

צמח בעל תפוצה מקוטעת במזרח התיכון ובטרנס-קווקז. נמצא בישראל, ירדן (מואב), ארמניה ואזרבייג'ן.

צמח חד-שנתי של שדות בור בחגורת הספר. נדיר מאד בישראל ומצוי כיום בוודאות רק בשני אתרים בהרי יהודה ובשפלה. בעבר נאסף גם בנגב הצפוני אך כנראה נכחד משם. מומלץ להגביר את מאמץ החיפוש באזורים אלה על מנת לוודא את מעמדו כצמח בסכנת הכחדה.

Abdallah, M.S, & De Wit, H.C.D. 1978. The Resedaceae – a Taxonomical Revision of the Family. Mededelingen Landbouwhogeschool, Wagenningen, Holland. Pp. 218-220.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליFat Mignonette
שם ערביד'נאבה
משפחהרכפתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הספר
כורוטיפמערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורמצפה יאיר

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
1
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (3) גלילות
צמידות: 1
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

רכפת הצבעים
זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית