מעבר לתוכן העמוד

חומעת האווירון
Rumex aeroplaniformis

6.8 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי דו-ביתי שגובהו 15-30 ס"מ. נובט לאחר רדת גשמי החורף הראשונים ומפתח עלים דמויי חץ או לב, בשרניים מעט. הפריחה במרס–אפריל. הן פרחי הזכר והן פרחי הנקבה הם קטנים וירקרקים. הפירות יושבים על גבעול-הפריחה במקבץ צפוף, לעיתים הגבעול מסועף מעט. ההאבקה ברוח, כמו בכל מיני החומעה. לפירות צורה מיוחדת, דמויית אווירון או פרפר, שכנפיו נוצרות מן הקשוות העוטפות את האגוזית, מכאן שמו של הצמח. התפרחות שלמות בתחילת הקיץ, לקראת סופו הן מתפוררות והפירות נושרים לאדמה בסביבת השלדים של צמחי האם. כושר הנביטה של זרעי חומעת האוירון הוא טוב, ומגיע ל-70%-80%.
תכונת הדו-ביתיות נדירה מאוד בקרב צמחים חד-שנתיים, והיא מופיעה עוד בארץ רק במרקולית מצויה, אשר גם היא מואבקת ברוח.

עקב הרס וצימצום בית הגידול של המין, נותרו כיום רק שני אתרים טבעיים בארץ בהם גדל המין, בשרון- האחד בדרום הגן הלאומי חוף השרון והשנייה מדרום ליישוב ארסוף. החל משנת 1996 החלה רשות הטבע
והגנים בהעתקה לאתרים חדשים בשרון על ידי זריעה בשטח. 
במהלך השנים בוצעו זריעות מזרעים שמקורם באוכלוסייה
הטבעית בארסוף. מידי שנה מתבצע מעקב אחר האוכלוסיות בזמן עונת הפריחה
. בעבר היתה בשמורת נחל פולג אוכלוסייה טבעית קטנה, לפחות עד אמצע שנות ה-90. הסקר האחרון (נוה,2001) מציין שם 2 אתרים טבעיים בלבד, שניהם נכחדו מאז. אוכלוסיות נוספות שהיו בעבר בשרון – בבנימינה, קיסריה ואודים – נכחדו. בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20 נאסף גם בפלשת, בבני ברק.

חמרה חולית, רגוסול חולי וכורכר פריך-חולי, לעתים בשטחים מבותרים ובמדרונות מוגנים. ברוב האתרים שגדלות בהם כיום אוכלוסיות ניכרת השפעת רסס מי הים. הצומח הוא חברה של אטד החוף, והמלווים האופייניים הם חילף החולות, בן-חיטה שרוני, קחוון החוף ותלתן ארץ-ישראלי.

אובדן בתי-גידול עקב פיתוח מואץ במישור החוף הוא הסיבה העיקרית להצטמצמות מספר האתרים. לפני 1965 נרשמו בארץ 15 אתרים, וכיום ידועים רק שני אתרים טבעיים.
* האוכלוסיות מופיעות לרוב בכתמים עם עשרות עד כ-1,000 פרטים. כתמים אלה יציבים כנראה בגודלם בתנאים של חוסר הפרעה. האתרים מבודדים ומנותקים זה מזה. הסבירות לחילוף גנים באמצעות האבקה נמוכה ביותר עקב הבידוד. מכיוון שההפצה היא מקומית, אין ככל הנראה מעבר יחידות הפצה מכתם לכתם. למרות כושר הנביטה הטוב אין חומעת האוירון מתפשטת מעבר לכתמים המצומצמים שהיא גדלה בהם כיום, ויתכן שהדבר נובע מכושר תחרות נמוך.
* האוכלוסיות מונות כמה עשרות עד כמה מאות פרטים בכל אתר. בגודל כל אוכלוסייה קיימות תנודות שנתיות ניכרות, המשקפות שוֹנוּת בשיעורי הנביטה וההתבססות. אין מידע על מגמה רב-שנתית ברורה של הגדלה או הקטנה בכל אוכלוסייה.
* המין אנדמי לישראל, והכחדתו מישראל היא הכחדה עולמית.  *עד שנת 2011 רשות הטבע והגנים
ביצעה העתקה במספר אתרים בשרון: בשמורת נחל פולג, שמורת חוף השרון, שמורת נחל אלכסנדר
וגן לאומי אפולוניה. אוכלוסיות אלו מתקיימות ויציבות (נכון ל-2015).
*בשנים 2013-2011 בוצעו העתקות נוספות בנקודות חדשות בנחל אלכסנדר, בחוף
השרון ובאתר נוסף בגלילת חוף כרמל - שמורת חוף גדור.
*ב-2012 בוצעו העתקות במישור החוף הדרומי - בגן לאומי פלמחים ובשמורת חולות
פלמחים.
*בשנים 2013-2012 בוצעו העתקות נוספות במישור
החוף הדרומי בנחל רובין (שורק) ובשמורת השיטה המלבינה באשדוד.

מומלץ להרחיב את השטחים בארץ שהמין יהיה מוגן בהם במסגרת שמורות או גנים לאומיים (גן לאומי חוף השרון). יש לגדר ולנטר את האוכלוסיות הקיימות וללמוד על המגמות בדינמיקה הרב-שנתית שלהן. כמו כן יש לשקול ייסוד אוכלוסיות נוספות בתוך השטחים המוגנים בצורה מבוקרת על-ידי זריעה חוזרת בקרקעות מתאימות.

המין אנדמי, גדל אך ורק במישור החוף של ישראל.

צמח חד שנתי נדיר מאוד, השרוי בסכנת הכחדה חמורה – אנדמי לישראל. גדל כיום רק בשני אתרים טבעיים, בקרקעות חוליות בשרון. בתי-הגידול הטבעיים רגישים מאוד לפיתוח. מוגן כיום רק בשמורת נחל פולג, אך גדל גם בתחומי הגן הלאומי חוף השרון. הצמח מומלץ בעדיפות גבוהה לפעולות שימור ושיקום אוכלוסיות.

פולק, ג. 1984 מבחר מיני צמחים אופייניים לחמרה וכורכר – חומעת האוירון. רתם 13: 139-141
נוה, א. 2001. סיכום הפעילות לאישוש אוכלוסיות חומעת האווירון, חוף השרון, 1996–2001. רשות הטבע והגנים.
Dafni, A. and Heyn, C.C. 1978. Rumex rotschildianus. In: Lucas, G. and Singh, H (eds.). The IUCN plant red data book. IUCN, Morges, Switzerland.
Rottenberg, A. 2001. Rumex rothschildianus, an endemic-to-Israel species, on the verge of global extinction. Israel Journal of Plant Sciences 49: 57-60.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביחמייד רוטשילד
משפחהארכוביתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית במישור החוף
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורהגן הלאומי חוף השרון, מדרום מערב לשפיים

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
6.8
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (2) גלילות
צמידות: גבוהה
40.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חומעה נפלית
חומעת החורש
חומעת החוף
חומעת הפקעת