חומעת החורש
Rumex cassius

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת חומעה נפלית
חומעה נפלית
חומעה נפלית
תמונה מאת חומעת החוף
חומעת החוף
חומעת החוף
תמונה מאת חומעת הפקעת
חומעת הפקעת
חומעת הפקעת
תמונה מאת חומעת האווירון
חומעת האווירון
חומעת האווירון
סכנת הכחדה חמורה CR