מעבר לתוכן העמוד

מלחית מאפירה
Salsola boissieri

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

מלחית הבורית
מלחית מזרחית
מלחית נגדית
אוכם תולעני