מלחית מאפירה
Salsola boissieri

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת מלחית הבורית
מלחית הבורית
מלחית הבורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מלחית מזרחית
מלחית מזרחית
מלחית מזרחית
תמונה מאת מלחית נגדית
מלחית נגדית
מלחית נגדית
תמונה מאת אוכם תולעני
אוכם תולעני
אוכם תולעני
פגיע VU