מלחית נגדית
Salsola oppositifolia

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת מלחית מאפירה
מלחית מאפירה
מלחית מאפירה
תמונה מאת מלחית הבורית
מלחית הבורית
מלחית הבורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מלחית מזרחית
מלחית מזרחית
מלחית מזרחית
תמונה מאת אוכם תולעני
אוכם תולעני
אוכם תולעני
פגיע VU