מעבר לתוכן העמוד

שרשר שיחני
Sarcocornia fruticosa

None קרוב לסיכון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

שרשר רב-שנתי
אוכם תולעני
אוכם חד-ביתי
אוכם ארץ-ישראלי