מעבר לתוכן העמוד

שרשר רב-שנתי
Sarcocornia perennis

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בן-שיח שרוע בעל גבעולים מפריקים הגדל במלחות לחות. הצמח יוצר גושים צפופים ונמוכים בקוטר של 50-200 ס"מ (לאו דווקא עגולים), בגובה 15-25 ס"מ. הגבעולים זקופים לרוב, בשרניים, מחולקים לפרקים; והם משתרשים בקלות במגע בקרקע הלחה. העלים זעירים קשקשיים, קרומיים בשפתם ומעוגלים בראשם, נגלים רק בעונת הצמיחה ונושרים במהרה. קודקוד הצמיחה של הגבעול אינו נושא קשקשים חופשיים כמו בבן-מלח. התפרחת דמוית שיבולת ועשויה פרקים-פרקים בראשי הגבעולים הזקופים; בכל מפרק שני שקעים נגדיים ובכל שקע יושבים שלושה פרחים דו-מיניים החבויים למחצה בתוך חפה דמוי קערית. עטיף הפרח מנוון ובזמן הפריחה בולטים זירי האבקנים כאגודות זעירות מתוך המפרקים. הפרח פרוטאנדרי ומיד לאחר פתיחתו מציצות מתוך המפרקים 2-3 צלקות שעירות. הפרי הוא שקיק בן זרע אחד מעורה בגוף השחלה וחסר כנפיים. על פי הספרות, זרעי ש. רב-שנתי הם בעלי בליטות חרוטיות קטנות בעוד שאלה של ש. שיחני מכוסים שערות מאונקלות בקצותיהן.
ההבחנה בין שרשר רב-שנתי לש. שיחני, שניהם נתונים מישראל בבית גידול דומה, קשה ביותר. לפי הספרות, צבעם של גבעולי ש. שיחני "ירוק מכחיל" בעוד אלה של ש. רב-שנתי הוא "ירוק-חי". אולם בשדה ניתן למצוא באוכלוסיית ש. שיחני פרטים עם גבעולים מכחילים בצד פרטים עם גבעולים בצבע ירוק-חי. זו תכונה הקשורה כנראה לגיל הגבעול, מצבו הפיזיולוגי ועוצמת הצימוח שלו. גם ההבחנה בין ש. שיחני שאינו משתרש לש. רב-שנתי המשתרש, איננה מאומתת בשדה וסימן זה אינו מבדיל ביניהם.
הפריחה בחודשי יולי-אוקטובר.

הצמח נמצא בארץ בחמש גלילות: עמק עכו, חוף הכרמל, בקעת כנרות (בקעה עליונה), בבקעה (בקעה תחתונה) ובאזור ים המלח. מוכרים שנים-עשר אתרים ונכחד מתשעה. בעמק עכו שרד רק בנחל הנעמן ונעלם מאזור הקישון. בחוף הכרמל שרד בנחל תנינים וחוף הבונים – עתלית. בבקעה העליונה שרד בשלושה אתרים ונכחד מבית שאן, בבקעה התחתונה נמצא בוואדי מלחה ובאזור ים המלח נמצא בעינות צוקים. בגלילה נוספת, השרון, הצמח נכחד מאזור חדרה.
על פי דנין (Danin, 2004) הצמח שכיח רק בעמק-עכו ובחוף הכרמל (הבונים) ונתון מגליונות עשבייה רק מעמק עכו. נתונים מהספרות קיימים גם מהשרון, עמק בית-שאן והבקעה, אך ללא תימוכין בגליונות עשבייה. בהתאמה לנתונים אלה ייתכן שלא מן הנמנע כי הצמח נכחד למעשה כמעט מכל הגלילות שנמנו לעיל למעט אולי מלחת עכו. הקביעות של מספרי האתרים ושיעורי ההכחדה קשורים ישירות למידת היכולת והאמינות של ההגדרה וההבחנה בשדה בין שרשר רב-שנתי לבין קרובו שרשר שיחני.

מלחות רטובות; גדל הן בלגונות ובביצות הנוצרות בשפכי נהרות אל הים-התיכון והן במלחות פנים לאורך הבקע ובשולי מעיינות היוצרים בית-גידול מלוח ולח במשך חודשים ארוכים בשנה.

* אי הוודאות באשר להבחנה בין שרשר רב-שנתי לבין שרשר שיחני מקשה על הערכת מצב חד משמעית של מגמות השינוי לאורך זמן במספרי האתרים.
* הצמח גדל בכתמים קטנים בגושים והגדרת הזהות של הפרטים קשה בגלל ההתפשטות הוגטטיבית.
* מלחות החוף הן בית גידול שמצוי על סף הכחדה; הצטמצמותו והיעלמו במקומות רבים הם האחראים לירידה במספר האתרים (בהנחה שזיהוי הצמח נכון).
* הצמח מוגן בישראל בשמורות חוף דור-הבונים, ואדי מלחה ועינות צוקים (בהנחה של זיהוי נכון).
* הצמח נפוץ במלחות חוף ומדבר בעולם, ואין נשקפת לו סכנת הכחדה עולמית, אם כי הפגיעה בחופים עלולה לפגוע במין זה גם בארצות אחרות.

תנאי ראשוני לכל פעולת ממשק הוא לימוד ההבחנה בין מיני השרשר ולאחר זיהוי ודאי, מומלץ לערוך סקרים חדשים בכל האתרים שבהם ניתן הצמח בספרות בעבר (ראה לעיל תפוצה בארץ). מסקרים אלה ניתן יהיה לקבל תמונת מצב מהימנה על אתריו. מומלץ לפעול בדחיפות להכרזת שמורת שפך הנעמן, המקום החשוב בארץ שיש בו מלחת חוף ואשר הימצאו של המין בה כנראה ודאית.

גדל במלחות מדבר ומלחות חוף ים מסביב לאגן הים-התיכון מערב אסיה ומערב אירופה בחופי האוקיינוס האטלנטי. במצרים גדל בסיני ובחופי אלכסנדריה עד גבול לוב. נעדר מחופי קפריסין, סוריה, לבנון וטורקיה.

בן שיח זוחל של מלחות רטובות בקרבת חוף הים ובמדבר – בית גידול שהולך ומצטמצם. יש קושי בהבחנה בינו לבין שרשר שיחני ועל כן אין ודאות במספר אתריו בארץ. ייתכן ששרד רק באתר אחד.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליPerennial Glasswort, Chickenclaws
שם ערבי
משפחהסלקיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימורמלחת שפך הנעמן

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
5 (6) גלילות
צמידות: 0
13.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שרשר שיחני
אוכם תולעני
אוכם חד-ביתי
אוכם ארץ-ישראלי