מעבר לתוכן העמוד

מסרק ריסני
Scandix blepharicarpa

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי שרוע מעט בגובה (30-) 10-20 ס"מ. הגבעולים קרחים, רבים ומסתעפים מהבסיס. העלים מנוצים וגזורים לאונות נימיות מאוד שרוחבן 0.1-0.3 מ"מ. הסוככים בעלי (4-) 2-3 קרנות שאורכן 6-20 מ"מ. שתים מהקרנות נושאות סוככונים בעלי פרחים דו-מיניים היושבים נמוך בתוך נוף הצמח. קרנות אלה מתעבות בשלב הפירות. הקרן הנוספת מתפצלת פעם נוספת (או פעמיים) לסוככי משנה שהם תמיד בעלי שתי קרנות הנושאות סוככונים בעלי פרחים אבקניים או עקרים. חפי הסוככון אינם מופשלים כלפי מטה לאחר הפריחה. בכל סוככון יש 10-16 פרחים בעלי עוקצים קצרים שאורכם 1-2 מ"מ. חמשת עלי הכותרת לבנים; החיצוניים גדולים באופן ניכר (אורכם 3-4 מ"מ) מהפנימיים (שאורכם כ-1 מ"מ). העלי ארוך פי 4-5 מהכנית ואורכו 1.6-2 מ"מ. הפירות מצויים רק בסוככונים הנמוכים. כל סוככון נושא (9-) 4-6 פירות המתפשקים בעת ההבשלה בצורת כוכב. אורך הפרי (כולל המקור) 20-30 מ"מ. המקור ארוך פי 4 (-5) מהפרודה. הוא שטוח, נבדל לעין מהפרודה בברור וריסני מעט רק לאורך שוליו. אורך הפרודה 5-6 מ"מ, עוביה 2.5-3 מ"מ ורוחבה 1.5-2 מ"מ. הפרודה נפוחה בהבשלה – תכונה המבדילה מין זה משאר מיני המסרק בארץ. שני צידי הפרודה חלקים וצבעם חום. גב הפרודה שחור כהה ולאורכו שלושה קרינים חומים-ירקרקים נימיים הבולטים על רקע גב הפרודה השחור. רק החלק הגבי של הפרודה (השטח השחור והקרינים) מכוסה בפס של שיער מלבין, רך-ריסני.
הפריחה -באפריל.

הצמח גדל בארץ בגליל העליון המזרחי ובדרום הגולן. בגליל העליון
המזרחי נמצא בעבר בשני אתרים ברמת עלמה, אך בסקר מינים נדירים ב-2015 המין לא נמצא
שם כלל. בגולן הדרומי נמצא בארבע אתרים: אחו נוב, רמת מגשימים, שדות נטור ומאגר סמך.
 בגליל העליון התגלה ב-1991 ע"י עופר כהן ותואר על ידו כחדש למדע (Cohen, 1992). המין נאסף בדרום הגולן באופן אקראי כמין לא מזוהה עוד בשנות ה-70, אך לאחר תיאור המין כחדש, התברר כי מדובר במסרק ריסני. ייתכן שבגולן קיימים אתרים נוספים בגלל השכיחות הרבה של סוג בית הגידול והדבר מחייב סקרים נוספים.

צומח עשבוני בקרקעות עמוקות כבדות בזלתיות המוצפות לפרקים בחורף ומתייבשות בקיץ.

* היות והצמח מוכר רק מהתקופה האחרונה, קשה להעריך שינויים במספרי האתרים. יתרה מזאת, ייתכן שקיימים אתרים נוספים שבהם הצמח עדיין לא זוהה. בין היתר, ישנו קושי בזיהוי בגלל הדמיון למסרק איברי הנפוץ יותר (ההבדל ניתן לזיהוי רק בשלב הפרי).
* הצמחים גדלים בבית גידול נדיר ומיוחד (בפרט בגליל העליון) – קרקע בזלת מוצפת לפרקים בחורף. האוכלוסיות גדלות בריכוזים צפופים, אך בתחום רחב באתר.
* האתרים קרובים ליישובים חקלאיים נגישים מאד. רעיית בקר ופיתוח חקלאי מהווים איום. בגליל העליון השטח נמצא תחת רעיית ורמיסת בקר כבדה.
* האתרים בגליל העליון המזרחי אינם נמצאים בשמורת טבע, בגולן המין מוגן רק באתר אחד- שמורת אחו נוב. * אנדמי לישראל והסיכון המקומי הוא גם הסיכון העולמי.

לקיים סקר שדה בעונת הפריחה בניסיון לאתר את הצמח באתרים נוספים ברמות הבזלתיות במזרח בגליל העליון ובגולן. לערוך מעקב רב-שנתי אחר המין באתריו הידועים ולאסוף זרעים לצורך גידול הצמח בגנים בוטניים להפקת יבולי זרעים ויצירת מאגר. מומלץ לקבוע אתרי הגנה נקודתיים גם בשטחים שאינם שמורות טבע ולקיים באתרי הגידול ממשק רעייה מבוקר על מנת למזער פגיעה אפשרית עקב רעייה.

מין אנדמי לישראל, הידוע רק מהגליל העליון המזרחי ומדרום הגולן. בשל בית גידולו המוצף לפרקים בחורף, יש לשער כי אולי יימצא בעתיד בדרום סוריה, במיוחד בחורן בואכה הר הדרוזים, אזור בו יש בתי גידול דומים.

צמח חד שנתי נדיר מאד של קרקעות בזלת כבדות המוצפות לפרקים, במקומות סמוכים לשטחי עיבוד חקלאי. אנדמי לישראל. התגלה לראשונה והוגדר כמין חדש למדע רק ב-1991. דרושים סקרים נוספים על מנת להעריך את מצב הסיכון וכדי להציע פתרונות שימור וממשק.

Cohen, O. 1992. A New species of Scandix (Umbelliferae) from Israel. Israel Journal of Plant Sciences 52 (1): pp. 59-63.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביאברת אל-עג'וז
משפחהסוככיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימוררמת עלמה

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
2 (2) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

מסרק דרומי
מסרק ארץ-ישראלי
מסרק כוכבי
ברולה זקופה