מעבר לתוכן העמוד

מסרק ארץ-ישראלי
Scandix palaestina

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי, קרח או מקריח בגובה 10-35 ס"מ. הגבעול זקוף, מצולע במקצת, מסתעף בחלק העליון. העלים מנוצים פעמיים-שלוש לאונות נימיות שאורכן 3-10 מ"מ. צורת היקף העלה אזמלנית – מוארכת. סוככי הפריחה ערוכים בקצות הגבעולים, בני 5-12 (3-) סוככונים, חסרי חפים; קרנות הסוככונים עבות, פחות או יותר שוות, אורכן 2-3 ס"מ. בכל סוככון פרחים רבים המלווים בחפיות קטנות ריסניות. הפרחים בעלי 5 עלי כותרת לבנים מוארכים עד משולשים; עלי הכותרת החיצוניים של הפרחים החיצוניים בסוככון גדולים יותר ומקנים לסוככון מראה של פרח יחיד, למרות שהוא מורכב, כאמור, מפרחים רבים. מהפרח מתפתח פרי דו-זרעון דמוי מקל, מעורק, הזרע נמצא בחלק התחתון המעובה ואילו החלק העליון מוארך, דק, דמוי מקור. פירות הסוככון שונים זה מזה בצורתם: הפרי המרכזי יושב, עבה, ספוגי, בלתי נפתח, הופך לצר כלפי מעלה למקור שאורכו כאורך החלק התחתון בעל הזרעים. פירות הסוככון החיצוניים נישאים על עוקצים, דקים יותר, נפתחים לשני חלקים, אורכם 20-25 מ"מ, המקור בהם ארוך פעם וחצי מהחלק התחתון בעל הזרעים.
הפריחה בחודשי מארס-אפריל.

הצמח נמצא כיום ב- 6 גלילות: הגליל התחתון, עמק יזרעאל, הגלבוע, השומרון, הגולן ועמק החולה. בגלילות אלה תועדו 18 אתרים אולם יש חשש שהוא שרד רק ב-15 מהם. חלק מהאתרים נרשם במספר אתרים חדשים וחשובים בצפון הארץ בסקר הצמחים הנדירים בשנות ה-90. בגליל התחתון הצמח גדל במקטע נחל צלמון – ארבל, בשדות צומת גולני, באזור עין דור, ובבקעת בית מטופה; בעמק יזרעאל בצומת התשבי, כפר ברוך וצומת הסרגל, אולם נכחד מאזור עיו חרוד, שם נאסף בשנות העשרים של מאה שעברה; בגלבוע נמצא ממֵרַב ועד למעלה גלבוע. בשומרון הוא נמצא לראשונה ב-2007 בעדי עד ליד שבות רחל ע"י י.אור, מ.רון, ש.ורד וע.פרידמן וב-2009 על ידי ידי עד. בגולן נמצא באתר יחיד בשמורת איריס הביצות ליד חיספין; בעמק החולה אותר בשדות איילת השחר אולם נעלם ממחניים. בעבר נרשם ונצפה ב-4 גלילות נוספות, שמהן נכחד ולא אותר עוד: בגליל העליון (הר מירון), בחוף הכרמל (עתלית), בשרון (חדרה) ובחוף פלשת (פתח תקווה, נחל שורק וינון).

שטחים עשבוניים לחים יחסית, בקרקעות כבדות בזלתיות או בקרקעות סחף. כיום גדל בעיקר כעשב מלווה של שטחי חקלאות מסורתית או בשדות בור.

* במין זה ניכרת מגמה חזקה של הפחתה במספר הגלילות שבהן הוא נמצא בישראל, וכן ירידה במספר האתרים גם בתחומי אותן גלילות שבהן הוא שרד.
* הצמח מופיע במספר משתנה של פרטים באתרים השונים – בחלק מהמקרים מדובר בפרטים בודדים עד עשרות ובחלק אחר מהמקרים נמנו מאות ואלפי פרטים בשטחים מצומצמים.
* ההיעלמות המתמשכת של החקלאות המסורתית עלולה לגרום לירידה נוספת במספר האתרים. כמו כן האוכלוסיות הגדלות בשדות בור הסמוכים למקומות של פעילות אנושית צפויות להיפגע בעקבות כל שינוי בשימושי הקרקע.
* כל האתרים אינם בתחומי שמורת טבע מוכרזת.
* הסיכון המקומי הוא גם הסיכון העלמי שכן המין אנדמי.

מומלץ להגדיר שטחים של אדמות כבדות באחת הגלילות שיכלול שטחי בור ושטחי חקלאות מסורתית ולשמר בהם את הממשק המסורתי ללא חריש עמוק וריסוס. זאת בכדי לאפשר את המשך הקיום של המינים הייחודיים לבית גידול זה ובכללם מסרק ארץ -ישראלי. מקומותר ראויים הם שדות צוממת גולני בגליל התחתון וליד עדי עד בשומרון, שם גדלים מינים נדירים נוספים. יש לקיים מעקב נוכחות שנתי של המין בכל אתריו הידועים.

אנדמי לישראל ולירדן (גלעד ועמון).

צמח חד-שנתי של אדמות כבדות בשטחי בור ושטחי חקלאות מסורתית. אנדמי לישראל ולירדן. מספר הגלילות ומספר האתרים הצטמצם עקב ההיעלמות המתמשכת של החקלאות המסורתית ועקב פיתוח בשטחי בור הסמוכים למקומות ישוב.

Erhardt, W., Goetz, E., Boedeker, N., and Seybold S., 2008. In: Zander Handwoerteebruch der Pflanennamen. Ulmer.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליPalestine Shepherd's Needle
שם ערביאברת אל-עג'וז
משפחהסוככיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורשדות צומת גולני

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
2
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
6 (10) גלילות
צמידות: 0
10.5% אתרים בשמורות

מינים נוספים

מסרק דרומי
מסרק ריסני
מסרק כוכבי
ברולה זקופה