מעבר לתוכן העמוד

אחיגומא משחיר
Schoenus nigricans

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

אגמון שרוע
אגמון נטוי
אגמון החוף
גומא דו-אנפין