ציפורנית דביקה
Silene muscipula

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ציפורנית חופית
ציפורנית חופית
ציפורנית חופית
פגיע VU
תמונה מאת ציפורנית גדולת-שיניים
ציפורנית גדולת-שיניים
ציפורנית גדולת-שיניים
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת ציפורנית שרונית
ציפורנית שרונית
ציפורנית שרונית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת ציפורנית צרת-עלים
ציפורנית צרת-עלים
ציפורנית צרת-עלים