מעבר לתוכן העמוד

מלענן דראר
Stipagrostis drarii

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

דגן עשבוני רב-שנתי הגדל בגושים צפופים, גובהו 40-100 ס"מ. העלה מורכב מנדן העוטף את הגבעול (נדן זה שעיר בעלים התחתונים), לשונית שעירה וטרף חופשי. התפרחת היא מכבד רפה המסועף לעוקצים נימיים הנושאים שיבוליות חד-פרחיות הערוכות כל אחת על עוקץ. שתי הגלומות מוארכות-צרות, בלתי שוות (הארוכה באורך כ-10 מ"מ הקצרה 8-9 מ"מ) ולא נשירות, בעלות 3 עורקים. המוצים באורך כ-5 מ"מ, בסיסם שעיר; המוץ התחתון קשיח ומסתיים במלען נשיר המורכב מעמוד קצר (אורכו 1.5-2 מ"מ) המסועף ל-3 זיפים; הזיף המרכזי שעיר וארוך מהזיפים הצִידִיִים (אורכו 1.5-2.5 ס"מ) שהם קצרים (7-17 מ"מ) וקרחים.
הצמח מותאם היטב לבית גידול חולי ומסוגל להנץ לאחר הרטבת גשם גם כאשר הוא מכוסה בכיסוי ניכר של חול וגם בתנאים שבהם בסיס הנצר חשוף מחול (Danin, 1994).

במדבר הקיצוני בסעודיה הצמח משמש כמזון לגמלים (Chaudhary, 2001)

הצמח גדל בישראל רק בערבה והתגלה על ידי אבינועם דנין כצמח חדש לישראל ב- 1994 (Danin, 1994). פרט העשבייה נאסף ב-1997. הוא נמצא בשדות לוטן מצפון לקטורה ולא אותר באתרים נוספים.

מישורי חול עמוק ודיונות חול במדבר הקיצוני, בחברת פרקרק פרסי.

מאז שהצמח התגלה בישראל, ידוע רק על אתר אחד ויחיד שבו הוא נמצא ובשלב זה אין מידע על מגמות שינוי לעומת העבר. הצמח גדל בשני גושים שבאחד נמנו 20 פרטים ובשני – 10. האוכלוסייה הקטנה נתונה בסיכון להכחדה עקב גורמי אקראי ומסיבות דמוגרפיות. הצמח אינו מוגן בשמורת טבע בישראל. המין נפוץ במדבריות חצי האי ערב ואינו נתון בסכנת הכחדה עולמית, אך מופיע ברשימה של צמחים אדומים במצרים במעמד Endangered גם באזור סנטה קתרינה.

יש לקיים מעקב קבוע אחר האוכלוסייה היחידה בערבה ולתחום אותה כאתר שימור נקודתי.

הצמח גדל בסיני שבמצרים (משם תואר באזור מעבר המיתלה, Boulos, 2005), בחצי האי ערב ולאחרונה נמצא בערבה בישראל על גבול ירדן. בולוס מציין אותו גם מעירק אולם לא נמצא אישור לכך בפלורה של עירק.

דגן רב-שנתי של חולות מדבריים שהתגלה בערבה באתר יחיד ומקיים אוכלוסיה זעירה. מוגבל בתפוצתו העולמית לחצי האי ערב ולסיני אך אינו בסכנת הכחדה עולמית.

Danin, A. 1994. Contributions to the Flora of Israel. VI. Stipagrostis drarii and Ambrosia contertifolia and tenuifolia, New Records from Israel. Israel J. of Plant Sciences 42:
59-61

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביספסוף אל דראר
משפחהדגניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר קיצוני
כורוטיפסהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורשדות לוטן, 5 ק"מ צפ' מז' לקטורה

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (0) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אבליניית מישל
אנטינוריית האיים
בן-חילף מופסק
בן-חילף הביצות