מעבר לתוכן העמוד

אשל מתנני
Tamarix passerinoides

3.2 פגיע

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

אשל חובק
זליה מחומשת
אהל הגבישים
כף-צפרדע לחכית