מעבר לתוכן העמוד

מתנן צמיר
Thymelaea gussonei

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

אלון שסוע
ספלול מחוספס
ספלול הגליל
גלית גדולה