תלתן מגובב
Trifolium glomeratum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת תלתן פלשתי
תלתן פלשתי
תלתן פלשתי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת תלתן היערות
תלתן היערות
תלתן היערות
תמונה מאת תלתן נימי
תלתן נימי
תלתן נימי
נכחד EX
תמונה מאת תלתן צר-עלים
תלתן צר-עלים
תלתן צר-עלים
פגיע VU