מעבר לתוכן העמוד

חגווית החומות
Valantia muralis

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsהשתתפו בכתיבה: שיר ורד
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי זעיר שגובהו 2-4 ס"מ. העלים ערוכים בדורים של ארבעה מסביב לגבעול שחתכו מרובע. הפרחים יושבים בבסיס העלים העליונים והם זעירים ואינם ניכרים. הפרח המרכזי בכל קבוצת פרחים הוא דו-מיני (או נקבי), ושני הפרחים הצדדיים זכריים. לפרח הדו-מיני יש ארבע אונות כותרת שאורכן 0.4 מ"מ. הפרי עטוף בעוקצי קבוצות הפרחים, כמו בכל מיני הסוג חגוית. בהבשלה מתעבים העוקצים, מתאחים ומגדלים קוצים זיפניים. לפיכך יש לכל מיני החגוית פרי קוצני, בניגוד לשאר המינים במשפחת הפואתיים. בעוד שלחגוית שעירה, המין הנפוץ בארץ, יש פרי מעוגל בגבו, עם כרבולת קוצים אחידה, יש לפרי של חגוית החומות בליטה ארוכה בגבו, הקטועה ומפוצלת בראשה. קוצי הפרי אינם מפוזרים באופן שווה על כל גב הפרי, אלא מצטמצמים למקומות מוגבלים בגוף הפרודה. הפרי נראה ככובע עם בליטה ארוכה דמוית קרן בגבו, הנושאת עטרת שיכים בראשה.
פורח במחצית השנייה של מרס ובמשך אפריל. פרטים חריגים ממשיכים לפרוח בגומחות לחות עד יוני.

גדל בארץ רק בשני אתרים בשרון ובחוף הכרמל. בשרון נאסף בחוף קיסריה עוד על ידי אהרון אהרונסון בתחילת המאה ה-20. בסקר המינים הנדירים בשנת 1994 נמצאה אוכלוסייה גדולה בעתיקות קיסריה, ברום 5 מ', בחומת החפיר של העיר הצלבנית, שם גדל יחד עם חגוית שעירה וצורית חופית. גודל האוכלוסייה מוערך ב-500 פרטים בשטח של 100 מ"ר, והיא הייתה בסוף פריחה בתחילת יוני. בחוף הכרמל נמצא המין בשנים 1987 ו-1994 בתל דור; גודל האוכלוסייה שם מוערך ב-1,000-2,000 פרטים בשטח של 1 דונם. המין גדל בקירות בנויים בלבד, ונעדר מסלעי הכורכר באזור.
יתכן שגדל גם במבצר עתלית אך נבצר מעמנו לסקרו.

סלעים וחומות בקרבת בחוף הים. גם בארצות שכנות גדל הצמח בעיקר בסלעים בחוף הים, אך עולה גם מעט בהרים: בקפריסין גדל עד רום 333 מטר, ובטורקיה עד לרום של 200 מטר.

* המין גדל רק בשני אתרים בישראל במישור החוף. אתר אחד, תל דור, מוצע כגן לאומי. האתר השני, בקיסריה, כלול בתחומי הגן הלאומי קיסריה.
* בשני האתרים נמצאו אוכלוסיות גדולות בסקר בשנת 1994: בקיסריה 500 פרטים ובמצודת דור 1,500 פרטים.
* הצמחים לא נמצאו לפי שעה בישראל בחגווי סלע טבעיים לאורך החוף, אלא רק בחומות בנויות.
* בכל אזור תפוצתו של המין מתנהלת פעילות אנשים רבה, ויש חשש מהפרעות מגוונות כמו הרס מכני, דחיקה תחרותית בידי עשבים רעים או צמחים פולשים, והשפעת חומרי ריסוס כימיים.

מומלץ לגדר ולשלט את שני האתרים (השטח אינו גדול) ולנטר דמוגרפית את אחת האוכלוסיות, כולל בדיקת בנק הזרעים. מומלץ לערוך סקר נוסף (הקודם נערך בשנת 1994) ולנסות למצוא אוכלוסיות של חגוית החומות בסלעי כורכר טבעיים. אם לא יימצאו, מומלץ לשקול אכלוס באתר חופי סלעי (שמורת חוף דור–הבונים, עתלית).

מין ים-תיכוני, הגדל בסלעים וקירות בנויים לחופי הים התיכון, מפורטוגל ומרוקו עד טוניס ועד חופי הים האדריאטי. במזרח התיכון גדל בחופי טורקיה וקפריסין. לא ברורה נוכחותו בלבנון וסוריה.

חגוית החומות היא מין חד-שנתי זעיר, נדיר ביותר, הגדל בארץ רק בשני אתרים בשרון ובחוף הכרמל, ונמצא בסכנת הכחדה. זהו צמח פריפריאלי מערבי, הגדל בארץ רק בסלעים ובחומות בחוף הים, בית-גידול הנתון ללחצים חזקים של הפרעות אדם.

name of participantsהשתתפו בכתיבה: שיר ורד

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליWall Crosswort, Wall Valantia
שם ערביפלינייה
משפחהפואתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני במישור החוף
אתר מרכזי לשימורתל דור, קיסריה

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
2 (2) גלילות
צמידות: נמוכה
50.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אולדנית הכף
דבקה אפורה
דבקה עדינה
דבקה סורית