דבקה סורית
Galium cassium

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת דבקה זנובה
דבקה זנובה
דבקה זנובה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דבקת הנחלים
דבקת הנחלים
דבקת הנחלים
פגיע VU
תמונה מאת דבקה שרועה
דבקה שרועה
דבקה שרועה
נכחד EX
תמונה מאת דבקת פלשת
דבקת פלשת
דבקת פלשת
סכנת הכחדה חמורה CR