בקיה אנטולית
Vicia bithynica

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת בקיית קפריסין
בקיית קפריסין
בקיית קפריסין
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בקיית הבזלת
בקיית הבזלת
בקיית הבזלת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בקיה טופחנית
בקיה טופחנית
בקיה טופחנית
תמונה מאת בקיה עדינה
בקיה עדינה
בקיה עדינה