מעבר לתוכן העמוד

זגאה ארגמנית
Zoegea purpurea

2.6 קרוב לסיכון

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי עדין בגובה 15-40 ס"מ. גוון הצמח ירוק והוא שעיר ומחוספס. הגבעולים זקופים, בעלי ענפים דקיקים, רותמיים. בבסיס הצמח עלים אחדים, בעלי פטוטרת, מוארכים לא מחולקים או מחולקים מנוצים לאונות אחדות; עלי הגבעול שלמים, סרגליים. התפרחות מזכירות תפרחות של הסוג דרדר, הן כדוריות, קוטרן כ-ס"מ אחד והן ערוכות על עוקצים דקים כמעט נימיים, אולם קשיחים. חפי המעטפת קרחים או כמעט קרחים ובדרך כלל ארגמניים; החפים החיצוניים דמויי מסרק ובקצותיהם יש מלען ארוך (אלה סימנים, אשר ביחד עם היות הצמח לא קוצני, מבדילים אותו ממיני הדרדר); החפים המרכזיים משוננים בבסיס המלען; החפים הפנימיים קהים. הפרחים צינוריים ארגמניים או לבנים, אורכם כאורך חפי המעטפת או מעט יותר מזה, אורך פרחי ההיקף כ-5 מ"מ ופרחי מרכז התפרחת כ-7 מ"מ. הזרעון קרח, מבריק, באורך כ-2 מ"מ ובראשו ציצית הארוכה ממנו פעמיים עד שלוש; זיפי הציצית לבנים.
הפריחה בחודשים מרס-אפריל.

הצמח גדל כיום רק בגלילות הנגב הדרומי והרי אילת, בסך הכל בארבעה אתרים, אך ייתכן שיש בארץ שבעה אתרים. שלושת האתרים בנגב הדרומי נמצאים באזור הר כרכום – נחל שזר. בעבר נאסף בנגב הדרומי באתרים נוספים בסביבות הר עריף ובנחל חיון, אך כנראה נעלם מהם. בהרי אילת הצמח נצפה ע"י דודי ריבנר ומורי חן בין הר-נשף לנחל עתק ב-2007. בערבה נאסף ע"י מ. זהרי ב-1962 מצפון ליטבתה, אך לא נמצא שם עוד.

מדרונות סלעיים וואדיות סלעיים במדבר.

* לפי האיסופים והרישומים קיימת ירידה במספר האתרים לעומת העבר, כאשר בגלילה אחת (הערבה) לא אותר בעשרות השנים האחרונות. עם זאת, מכיוון שהצמח הוא חד-שנתי של מדבר קיצוני, הופעתו נתונה לתנודות גדולות וייתכן שבשנים גשומות יתגלו בעתיד אתרים נוספים.
* מספר התצפיות המועט והתנודתיות רבה בהופעתו אינם מאפשרים הערכה בדוקה של גודל אוכלוסיות.
* הערכת גורמי הסיכון והאיומים אינה פשוטה בגלל הנדירות, מיעוט התצפיות והתנודתיות. הנגישות אל אתרי הצמח אינה גבוהה ואין סכנה של השפעות אדם, אך יש מקום לשער שמגמת ההתייבשות המסתמנת בנגב הדרומי והירידה במספר אירועי שיטפון אפקטיביים מקטינה את סיכויי ההישרדות של הפרטים.
* אתרי הצמח מוגנים בתחומי שמורות הר הנגב ומסיב אילת.
* לפי נתונים ממצרים, הוגדר במעמד "באיום" (VU) בדרום סיני.

*בעקבות עדכון המספר האדום בשנת 2020 שונה מעמדו בישראל גם כן לצמח על סף איום

מומלץ לסקור ביסודיות את אזור הר כרכום ואת הנחלים שבקרבתו בשנים גשומות, על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית אודות התפוצה והאוכלוסיות של מין זה וממנה לגזור תוכנית הגנה במקרה הצורך.

נפוץ במזרח התיכון בחבל האיראנו-טוראני ופולש לאזורים סהרו-ערביים במצרים, דרום ישראל, דרום ירדן, לבנון, סוריה, ערב הסעודית, עיראק ואיראן.

צמח עשבוני קטן של המדבר הקיצוני בנגב הדרומי, אשר על פי התיעוד הקיים מצוי במגמת הצטמצמות. יש צורך בהרחבת המידע אודות תפוצה ומגמות רב-שנתיות של האוכלוסיות. בעקבות עדכון המספר האדום ב-2020 הוחלט להורידו מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה לרשימת הצמחים על סף איום.

Susanna, A. and N. Garcia-Jacas. 2009. Cardueae. in: Systematics, Evolution, and Biogeography of Compositae (eds. V.A. Funk, A. Susanna, T.F. Stuessy and R.J. Bayer). IAPT. pp. 306.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליPurple Zoegea
שם ערבי
משפחהמורכבים
סיווגברשימת המינים על סף איום
אקוסיסטמהמדבר קיצוני
כורוטיפמערב איראנו-טוראני – סהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורנחל שזר בקרבת הר כרכום

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
2.6
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום קרוב לסיכון
2 (3) גלילות
צמידות: 0
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אמברוסיה ימית
ארנין ההרים
פלומית בובה
דוגון ירושלמי