מעבר לתוכן העמוד

תצפית #584260 | 30 יוני 2023

מישויה פעמונית ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
30 ביוני 2023 07:39
מספר פרטים
2
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
0
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות