מעבר לתוכן העמוד

תצפית #584803 | 06 יולי 2023

גומא הירקון ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה שתולה
צופה
זמן הדיווח
6 ביולי 2023 08:41
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות