מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597115 | 19 אוקטובר 2023

סומקן ענקי ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה מושבת
צופה
זמן הדיווח
19 באוקטובר 2023 13:27
מספר פרטים
200
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
0
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות