מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597116 | 19 אוקטובר 2023

סומקן ענקי ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה מושבת
צופה
זמן הדיווח
19 באוקטובר 2023 13:19
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות