מעבר לתוכן העמוד

קנית אירופית
Acrocephalus arundinaceus

סימן אזהרה בסכנת הכחדה חמורה
CR (D1)

השתתפו: יואב פרלמן, יוסף כיאט, ליאור כסלו
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

הקנית האירופית מוגדרת כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת לכל היותר בזוגות בודדים (ואף יתכן שהמין אינו מקנן בישראל מדי שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקנית האירופית כמין "בסכנת הכחדה חמורה" (CR).
CR הערכה אזורית נוכחית | CR הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף בתי גידול לחים, ביצות, גדה סבוכה
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח גבוהה
מיקום הקן סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

מקייץ מקנן נדיר ביותר בעמק החולה.
כמו כן חולף שכיח בכל הארץ וחורף נדיר בעמק בית שאן ובצפון ים המלח.
לפני ייבוש אגם החולה היה המין מקנן שכיח בעמק החולה וכן בצפון מישור החוף ובעמק בית שאן. בעקבות ייבוש הביצות, זיהום והרס בתי הגידול הלחים, הצטמצמה מאד האוכלוסייה המקננת. בשנות ה- 1980 קיננו זוגות ספורים בחולה, בצפון הכינרת ויתכן שגם בעמק בית-שאן (פז 1986, Shirihai 1996), אך בשנים האחרונות נאספו עדויות לקינון בעמק החולה בלבד, גם הוא ככל הנראה ספורדי ולא מדי שנה.

מקווי מים בחבל הים-תיכוני והערבתי, עם צומח גדות סבוך וחישות קנה נרחבות. בעונת הנדידה נראית גם בשדות חקלאיים ובסבך צומח הרחק ממים.

שינוי מקומות החיות – ניקוז ויבוש בתי גידול לחים בצפון הארץ ובמיוחד ביצת החולה, הביאו לצמצום מקומות החיוּת של הקנית האירופית, ויתכן שגם הפרו את המאזן התחרותי בינה לבין הקנית האפריקאית, מין יציב וגמיש יותר.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

הקנית האירופית קיננה בעבר בשטחי ביצה וסבך בעמקים הצפוניים. ירידה דרסטית בגודלה של האוכלוסייה התרחשה במחצית השנייה של המאה ה-20 בעקבות הרס מקומות החיות. האוכלוסייה המקננת כיום היא שרידית בלבד, על סף הכחדה. האוכלוסייה שקיננה בצפון הארץ היוותה את גבול התפוצה הדרומי של המין. יתכן שאוכלוסיות קטנות מקננות עדיין בצפון ירדן, סוריה ולבנון (Cramp & Simons 1992, Birdlife 2017), אך מידע עדכני חסר.

שיקום ושחזור מקומות החיות – בכדי לשפר את מצבו של המין בארץ נדרשות פעולות ממשקיות באזורים המתאימים לקינון, דוגמת עמק החולה, בקעת בית צידה ועמק בית שאן. פיתוח בתי גידול לחים עם סבך צמחיה נרחב סביבם עשוי לעודד התנחלות מחודשת של קניות אירופיות בשטחים אלה.

ישראל היא אחד האזורים היחידים בתחום תפוצת המין שקיימת חפיפה בינו לבין המין הקרוב לו, קנית אפריקאית, מין יציב שאינו נודד (מה שעשוי להקנות לו יתרון תחרותי). בין המינים קיימת ככל הנראה תחרות על משאבים, עובדה שיתכן ויש לה השפעה על סיכויי השרידה והרבייה של הקנית האירופית.

  • Cramp, S and Simmons, R.G. 1992. The Birds of the Western Palearctic, Volume 6. Oxford University Press
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: יואב פרלמן, יוסף כיאט, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

זמירון
שיחנית זית
שיחנית קטנה
קנית קטנה