אלימון
Alaemon alaudipes

warning בסכנת הכחדה חמורה
CR (C2b,D1)

author name השתתפו: ברק גרניט, אסף מירוז, אבנר רינות, איתי שני, נעם וייס, מידד גורן, אייל שוחט, ליאור כסלו, גל וין

האלימון מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, וכן בשל קצב הירידה המהיר בגודלה של האוכלוסייה ובשטח התפוצה, הנתונים לתנודות חריפות בין שנה לשנה. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר האלימון כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR). היציבות במעמד המין משקפת את ההערכה שאוכלוסיית המין קטנה מאוד ונתונה תחת לחצים ואיומים חמורים.
CR הערכה אזורית נוכחית | CR הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מישורים במדבר, חולות הנגב והערבה
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות סהרו-סינדי, סודני
תצורת נוף ואדיות רחבים, דיונות חול
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות

עפרוני גדול המאכלס מישורים מדבריים. צבעו הכללי חום-חולי המסווה אותו היטב על הקרקע, אך בתעופה חושף דגם כנף שחור-לבן הבולט למרחוק. בעל מקור ארוך וכפוף ושירה מלודית ייחודית אותה משמיע הזכר מראש שיח או תוך כדי תעופת הכלולות.

מקנן נדיר בערבה הדרומית ובמישורי הנגב הדרומי. נומאדי ומשוטט, מספר הזוגות המקננים משתנה מאוד משנה לשנה.
בשנות ה- 1980 הוערכה אוכלוסיית האלימון בישראל בכ- 150 זוגות בערבה, בנגב המזרחי ובנגב המערבי באזור ניצנה-שיבטה (Shirihai 1996).
כיום נותרו, ככל הנראה, לא יותר מ- 15 זוגות אשר מקננים באזורים הנידחים של הנגב הדרומי והערבה (פרלמן וחובריו 2012), וכן נאספו עדויות לחזרה של המין לקינון בחולות מערב הנגב, לאחר היעדרות של כשני עשורים (ניר ספיר, אייל שוחט וברק גרניט 2017).

נופים פתוחים של חול ולס או מישורי צרירים עם צמחיה נמוכה פזורה.

בעל תפוצה סהרו-סינדית, מצפון מערב אפריקה (כולל אוכלוסיה מבודדת באיי כף ורדה), דרך הסהרה, המזרח התיכון, חצי האי ערב, פקיסטן ומדבר ת'אר בצפון הודו.

האלימון נפגע מהפיתוח המהיר שמתרחש בערבה בשני העשורים האחרונים, כולל הרחבת ישובים, פריצת דרכים והסבת אזורים טבעיים ובמיוחד שטחי דיונות חול למטעי תמרים וגידולים חקלאיים אחרים. שטחי קינון לא מוכרים נתגלו בשנים האחרונות בנחלים הפנימיים, מרביתם בשטחי אש פעילים של צה"ל, שאינם מוכרזים כשמורות טבע ולא חלה עליהם הגנה סטטוטורית.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

האלימון הוא מין של עפרוני נומאדי (נווד, משוטט) המאכלס בתי גידול פתוחים במדבר הצחיח. גודל האוכלוסייה המקננת משתנה מאוד משנה לשנה, אך בכל מקרה, האוכלוסייה המקננת כיום בישראל היא שרידית ומקוטעת בעקבות צמצום שטחי החיות המתאימים לו. האלימון נעלם כמעט לגמרי מאזור הערבה ומחולות הנגב המערבי, שהיו בעבר אזורי הליבה של תפוצתו. בערבה הירדנית ובצפון סיני מקננות ככל הנראה אוכלוסיות גדולות יותר, העשויות להיות בסיס למעבר של פרטים לישראל ("אפקט הצלה"). מומלץ לשמר את השטחים שבהם האלימון מקנן באופן עקבי, במיוחד בנחלים הפנימיים.

מומלץ לשמור על שטחי מפתח בערבה כדוגמת חולות סמר מפני פיתוח עתידי וכן להגן סטטורית על אתרי קינון בנחלים הפנימיים (לדוגמה הכרזה עליהם כעל שמורות טבע).

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: ברק גרניט, אסף מירוז, אבנר רינות, איתי שני, נעם וייס, מידד גורן, אייל שוחט, ליאור כסלו, גל וין

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת עפרוני ענק
עפרוני ענק
עפרוני ענק
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת עפרוני פסגות
עפרוני פסגות
עפרוני פסגות
נכחד באזורנו RE
תמונה מאת עפרונן קצר-אצבעות
עפרונן קצר-אצבעות
עפרונן קצר-אצבעות
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת עפרוני מדבר
עפרוני מדבר
עפרוני מדבר
לא בסיכון LC