מעבר לתוכן העמוד

עפרוני פסגות
Melanocorypha bimaculata

סימן אזהרה נכחד באזורנו
RE

השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עפרוני הפסגות מוערך כמין שנכחד כמקנן באזורנו (RE). תהליך ההכחדה התרחש בתחילת שנות ה- 2000 ומאז לא נצפו ניסיונות קינון של המין בארץ (הוא נצפה כיום כחולף בלבד). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר עפרוני הפסגות כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR). ההחמרה במעמד המין משקפת הרעה במצבו בישראל, קרי היעלמות הזוגות המעטים שקיננו בצפון הגולן.
RE הערכה אזורית נוכחית | CR הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בתה ים-תיכונית, הררי טרשי
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ קינן בעבר
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות אירנו-טורני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות

עפרוני גדול למדי וגוץ, ארך כנפיים וקצר זנב. מעט קטן ועדין יחסית לעפרוני הענק, נבדל ממנו בדגם ראש מודגש יותר, חסר את שפת הזרימה הלבנה בכנף, ובעל קצוות בהירים לאברות הזנב. קריאת התעופה צרודה וצורמת.

עד לסוף שנות ה- 1980 קינן בצפון הגולן במושבות פזורות אחדות, שמנו יחד כ-50 זוגות: מדרום-מערב למג'דל שמס, בהר קטע, בהר כרמים ובהר חרמונית (Shirihai 1996).
במהלך שנות ה- 1990 חלה ירידה חדה במספר הפרטים, בעיקר עקב הרס מקומות החיוּת כתוצאה מהרחבת שטחי מטעים ומחצבות לכריית אבן וטוף, ולקראת סופן תועד קינון של זוגות בודדים בלבד (מירוז ואלון 2001). מאז תחילת שנות ה- 2000 לא נצפתה כל פעילות קינון של מין זה בצפון הגולן.
האוכלוסייה שקיננה בגולן הייתה מקייצת. כיום הוא חולף בישראל בעונות הנדידה, שכיח יותר באביב, וחורף נדיר בערבה.

קינן בהרים מעל לרום 1,000 מטר בצפון רמת הגולן, בכתמים של בתה טבעית נמוכה.

פגיעה במקומות החיוּת – הרחבת ישובים, נטיעת מטעים של עצי פרי נשירים ופעילות מחצבות טוף ואבן חול צמצמו במידה ניכרת את מקומות החיוּת המתאימים לקינון עפרוני הפסגות בצפון רמת הגולן.

עפרוני הפסגות קינן במורדות החרמון ובפסגות צפון הגולן עד לתחילת שנות ה- 2000. היעלמותו קשורה ככל הנראה לאובדן מקומות החיות שלו (בתה עשבונית הררית) כתוצאה מנטיעות חקלאיות ומחצבות לכריית אבן חול וטוף. הסיכויים שהמין ישוב לקנן בארץ באופן טבעי תלויים בזמינות של מקומות חיות איכותיים המתאימים עבורו, שאינם קיימים כיום.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

עפרוני ענק
עפרונן קצר-אצבעות
אלימון
עפרוני מדבר