מעבר לתוכן העמוד

עפרונן קצר-אצבעות
Calandrella cinerea

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (A2b)

השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, נדב ישראלי, נעם וייס, טוביה קאהן, עזרא חדד
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

העפרונן קצר האצבעות מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל הירידה המתשכת בגודל אוכלוסייתו, המוערכת בלמעלה מ- 30% במשך 10 שנים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר העפרונן קצר האצבעות בקטגוריית "מידע חסר" (DD), השינוי במעמד המין משקף החמרה במצב אוכלוסייתו, כמו גם שיפור ברמת המידע ובשיטות ההערכה.
VU הערכה אזורית נוכחית | DD הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים
תצורות צומח חקלאות - גידולי שדה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה, הרס וקיטוע מקומות החיות, פגיעה בקינים במהלך העיבוד החקלאי, נטיעות

עפרוני קטן למדי, בהיר ובעל פספוס עדין. מתלהק לעתים קרובות.
קיימת שונות מסוימת בגוונים, כשחלק מהפרטים אפרפרים - חוליים, ואילו אחרים בעלי גוון חלודי עשיר יותר. המקור עבה למדי אך מחודד ודגם הפנים עדין. לעתים מופיע כתם כהה בצידי החזה.
קריאת התעופה צרודה ומקוטעת, והיא שחושפת פעמית רבות את נוכחותו בשדה.

חולף שכיח בכל רחבי הארץ בשתי עונות הנדידה. דוגר בצפיפות נמוכה ובאופן מקומי ברמת הגולן, בגליל המזרחי, בגלבוע ובעמק הירדן, וכן בנגב הצפוני והמרכזי. מספר הזוגות הדוגרים ופיזורם משתנה באופן קיצוני משנה לשנה.

דוגר בשדות פתוחים ויובשניים, פעמים רבות בשולי שדות מעובדים וכן במישורים מדבריים בעלי צמחייה נמוכה.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

העפרונן קצר האצבעות הוא מין נומאדי (נווד, משוטט) המקנן ב"כתמים ירוקים" בנגב ובשולי שדות מעובדים המתאימים לו מבחינת הממשק החקלאי. נדרשים סקרים מפורטים כדי להבין יותר לעומק את הגורמים המגבילים את האוכלוסייה ולהציע דרכים לשימורה.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, נדב ישראלי, נעם וייס, טוביה קאהן, עזרא חדד

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

צחיחנית החרמון
צחיחנית המדבר
עפרונן גמד
עפרוני ענק