ברכיה
Anas platyrhynchos

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: ליאור כסלו, עזרא חדד, אסף מירוז, יפעת ארצי, אייל שוחט, איתי שמשון

סטטוס בארץ חורף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף ביצות, גדה סבוכה, נחלים, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים
תצורות צומח גינות ופארקים, סבך ביצה וגדות נחלים
מיקום הקן סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון במים, על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: ליאור כסלו, עזרא חדד, אסף מירוז, יפעת ארצי, אייל שוחט, איתי שמשון

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת ברווז משויש
ברווז משויש
ברווז משויש
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת צולל ביצות
צולל ביצות
צולל ביצות
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת צחראש לבן
צחראש לבן
צחראש לבן
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שרשיר
שרשיר
שרשיר
לא רלוונטי NA