מעבר לתוכן העמוד

צחראש לבן
Oxyura leucocephala

סימן אזהרה בסכנת הכחדה חמורה
CR

הצחראש הלבן מוגדר כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך הצחראש כמין ש"נכחד באזורנו" (RE). ההטבה במעמד המין משקפת חזרה שלו לקינון בנופי הארץ, אם כי לא ידוע עדיין אם קינון זה הוא מקרי ומזדמן או שתהיה לו המשכיות בשנים הבאות. בנוסף, המין מוגדר גם ב"סכנת הכחדה" (EN) עולמית.
CR הערכה אזורית נוכחית | RE הערכת אזורית קודמת | EN הערכה עולמית

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן מזדמן
אופי הנדידה מין יציב, מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים, ביצות
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח גבוהה
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון במים
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)
גורמי סיכון ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים, ציד ולכידה

עד לתחילת המאה ה-20 היה ככל הנראה יציב בצפון הארץ וקינן באגמים ובביצות, וכמו כן היה חורף שכיח (טריסטרם 1884, Meinertzhagen 1930). במחצית השנייה של המאה הקודמת לא תועד קינון של צחראשים בארץ, אך בקיץ 2017 נצפתה משפחה של צחראשים עם אפרוחים במאגר מים בעמק יזרעאל (אלדד אמיר).
חורף במספרים קטנים (עד כ- 3,000 פרטים) במאגרי מים בצפון הארץ ובמרכזה, ריכוז החריפה הגדול ביותר במאגרי מים באגן נחל הקישון.

מקנן בנופי בִּצה ובריכות עם סבך גדה מפותח הגולש למים. בחורף נראה בבריכות דגים ובעיקר במאגרי מי-קולחים בחבל הים-תיכוני.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

ברווז משויש
צולל ביצות
שרשיר
ברכיה