סיס הגליל
Apus affinis

warning עתידו בסכנה
VU (A2b)

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יואב פרלמן, רעי סגלי, יובל דקס

סיס הגליל מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל ירידה מתמשכת בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה. קצב הירידה מוערך כגדול מ- 30% במשך 3 דורות (37.5 שנים). גם במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך סיס הגליל כמין שעתידו בסכנה" (VU). היציבות במעמד המין נובעת מהמשך מגמת הצמצום בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה.
VU הערכה אזורית נוכחית | VU הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מצוקים בחבל המדברי, מצוקים בחבל הים-תיכוני
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני, סהרו-סינדי
תצורת נוף הררי, מרחב כפרי, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

סיס קטן מאוד, בעל כנפיים קצרות ורחבות יחסית וזנב רבוע. צלליתו מזכירה פעמים רבות צללית של סנונית, במיוחד טסית הבתים, הנראית לעיתים בקרבתו.
צבעו הכללי שחור מבריק, ורק העל-שת והגרון לבנים צחים, בולטים ונראים היטב גם מלמטה.
תעופת סיס הגליל קלילה, "רפרפנית" ולא-יציבה, עם פניות חדות ועצירות פתאומיות ללכידה של חרקים.

יציב ומקייץ-מקנן שכיח למדי. מקנן במושבות בגליל, בגולן, בכרמל, בבקעת הירדן, במדבר יהודה ובצפון-מזרח הנגב. המושבות מונות כיום זוגות בודדים עד עשרות זוגות. מושבות שמנו בעבר מאות רבות של זוגות הצטמצמו במהלך העשורים האחרונים לעשרות בודדות בלבד.

מקנן במושבות בוואדיות רחבים עם מצוקים נישאים, וכן במבנים באזורים כפריים, הן בחבל הים-תיכוני והן בחבל המדברי. מבלה את מרבית הזמן באוויר. מחוץ לעונת הקינון נראה בכל מקומות החיוּת.

אינם ידועים, יתכן ששימוש רב בחומרי הדברה מקטין את כמות המזון הזמין לסיסים.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

נדרש מחקר להבנת הדינמיקה של אוכלוסייה והגורמים המגבילים אותה.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות, ליאור כסלו, יואב פרלמן, רעי סגלי, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת סיס הרים
סיס הרים
סיס הרים
חסר מידע DD
תמונה מאת סיס חומות
סיס חומות
סיס חומות
חסר מידע DD
תמונה מאת סיס חוורוור
סיס חוורוור
סיס חוורוור
לא בסיכון LC
תמונה מאת תחמס אירופי
תחמס אירופי
תחמס אירופי
חסר מידע DD