תחמס אירופי
Caprimulgus europaeus

warning חסר מידע
DD

תחמס אירופי מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. גם במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר התחמס האירופי כמין ב"מידע חסר" (DD). בקיץ 2017 המין זוהה כמקנן לאורך הירמוך ונהר הירדן (Shirihai 2017), לאחר שב- 1961 נאספה עדות בודדת לקינון שלו בעמק חפר. האוכלוסייה שנתגלתה מוערכת בכמה עשרות זוגות (חביב 2017).
DD הערכה אזורית נוכחית | DD הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, נחלים, גדה סבוכה, בתי גידול לחים
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

עוף קטן פעיל-לילה שמתמחה בציד עשים תוך כדי מעוף.
גופו של התחמס עדין ומאורך, זנבו וכנפיו צרים וארוכים, ראשו גדול ומעוגל, מקורו קצר ומפתח הפה שלו רחב. זיפים קשים בשולי המקור מגדילים את "משפך הלכידה" שלו.
הנוצות רכות, אפורות ומפוספסות ומעניקות לו הסוואה מצוינת על רקע של משטח עלים או קליפת עץ.
התעופה חרישית, קלה וזריזה, עם נסיקות קלות, רפרופים, שינויי כיוון מהירים וגלישות קצרות. החזקת הכנף מקומרת, כפופה בפרק היד.
לזכר הבוגר יש כתמים לבנים בולטים בכנפיים ובזוויות הזנב.

חולף שכיח למדי ברוב חלקי הארץ, נצפה אגב נדידה בכל תאי האקלים, כולל במעוף פעיל מעל הים. חורף נדיר בערבה.
הקינון בארץ התגלה רק לאחרונה. תפוצת הקינון הידועה כיום היא לאורך נהר הירמוך והירדן הדרומי, מאזור חמת-גדר בצפון ועד לשדמות מחולה בדרום (חביב 2017).

המין נפגע באירופה כתוצאה מהרעלות מחומרי הדברה בחקלאות. בארץ גורמי הסיכון אינם מוכרים.

  • חביב, א. 2017. סיכום פעילות ניטור קינון תחמס אירופי יולי 2017. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת תחמס מצרי
תחמס מצרי
תחמס מצרי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת תחמס נובי
תחמס נובי
תחמס נובי
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סיס הרים
סיס הרים
סיס הרים
חסר מידע DD
תמונה מאת סיס חומות
סיס חומות
סיס חומות
חסר מידע DD