מעבר לתוכן העמוד

תחמס אירופי
Caprimulgus europaeus

סימן אזהרה חסר מידע
DD

תחמס אירופי מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. גם במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר התחמס האירופי כמין ב"מידע חסר" (DD). בקיץ 2017 המין זוהה כמקנן לאורך הירמוך ונהר הירדן (Shirihai 2017), לאחר שב- 1961 נאספה עדות בודדת לקינון שלו בעמק חפר. האוכלוסייה שנתגלתה מוערכת בכמה עשרות זוגות (חביב 2017).
DD הערכה אזורית נוכחית | DD הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, בתי גידול לחים, נחלים, גדה סבוכה
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

עוף קטן פעיל-לילה שמתמחה בציד עשים תוך כדי מעוף.
גופו של התחמס עדין ומאורך, זנבו וכנפיו צרים וארוכים, ראשו גדול ומעוגל, מקורו קצר ומפתח הפה שלו רחב. זיפים קשים בשולי המקור מגדילים את "משפך הלכידה" שלו.
הנוצות רכות, אפורות ומפוספסות ומעניקות לו הסוואה מצוינת על רקע של משטח עלים או קליפת עץ.
התעופה חרישית, קלה וזריזה, עם נסיקות קלות, רפרופים, שינויי כיוון מהירים וגלישות קצרות. החזקת הכנף מקומרת, כפופה בפרק היד.
לזכר הבוגר יש כתמים לבנים בולטים בכנפיים ובזוויות הזנב.

חולף שכיח למדי ברוב חלקי הארץ, נצפה אגב נדידה בכל תאי האקלים, כולל במעוף פעיל מעל הים. חורף נדיר בערבה.
הקינון בארץ התגלה רק לאחרונה. תפוצת הקינון הידועה כיום היא לאורך נהר הירמוך והירדן הדרומי, מאזור חמת-גדר בצפון ועד לשדמות מחולה בדרום (חביב 2017).

המין נפגע באירופה כתוצאה מהרעלות מחומרי הדברה בחקלאות. בארץ גורמי הסיכון אינם מוכרים.

  • חביב, א. 2017. סיכום פעילות ניטור קינון תחמס אירופי יולי 2017. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תחמס מצרי
תחמס נובי
סיס הרים
סיס חומות