מעבר לתוכן העמוד

סיס הרים
Apus melba

סימן אזהרה חסר מידע
DD

השתתפו: אסף מירוז, אוהד הצופה, נעם וייס, ליאור כסלו, , מידד גורן, רעי סגלי
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

סיס הרים מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. במהדורה הקודמת של הספר האדום הוגדר סיס ההרים כמין ש"אינו בסיכון" (LC), וגם כיום הוא מקייץ שכיח למדי.
DD הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מצוקים בחבל המדברי, מצוקים בחבל הים-תיכוני
סטטוס בארץ חולף, מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

כמו סיסים אחרים מבלה כמעט את כל עיתותיו באוויר. מותאם באופן מובהק לתעופה - הגוף מוצק והכנפיים ארוכות, צרות ומחודדות.
המקור קטן ומשולש ונוטה מעט כלפי מטה. מפתח הפה רחב מאוד ומאפשר את לכידת החרקים באוויר. הזנב קצר וממוזלג. נוצות הגוף חומות-אפורות, הבטן והגרון לבנים וביניהם מפריד פס צוואר חום. המעוף מתאפיין בחבטות כנף עמוקות ומהירות ומיד לאחריהן גלישה. בזמן שיחור מזון מבצע תמרונים מהירים, תוך השמעת רצפים של קריאות חדות.
זוהי ציפור חברתית המקננת במושבות ועפה בלהקות גם באזורי החריפה.

חולף שכיח, מקייץ - מקנן שכיח למדי וחורף נדיר. במהלך הנדידה חולפות להקות של סיסי הרים בכל רחבי הארץ.
סיסי ההרים מקננים במרבית האזורים ההרריים בישראל, מהחרמון והגליל העליון עד הר הנגב ומצוקי מדבר יהודה בדרום.

מקנן במושבות באזורים הרריים ומצוקיים. הקנים ממוקמים פעמים רבות בתקרה של כוכים ומערות גדולות. באירופה מקנן גם בבניינים גבוהים, בדומה לסיס החומות, וגם בארץ הוא מקנן לעיתים מתחת לגשרים גבוהים ובתוך מנהרות כבישים.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אסף מירוז, אוהד הצופה, נעם וייס, ליאור כסלו, , מידד גורן, רעי סגלי

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

סיס חומות
סיס חוורוור
סיס הגליל
תחמס אירופי