סיס הרים
Apus melba

warning חסר מידע
DD

author name השתתפו: אסף מירוז, אוהד הצופה, נעם וייס, ליאור כסלו, , מידד גורן, רעי סגלי

סיס הרים מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. במהדורה הקודמת של הספר האדום הוגדר סיס ההרים כמין ש"אינו בסיכון" (LC), וגם כיום הוא מקייץ שכיח למדי.
DD הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מצוקים בחבל המדברי, מצוקים בחבל הים-תיכוני
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

כמו סיסים אחרים מבלה כמעט את כל עיתותיו באוויר. מותאם באופן מובהק לתעופה - הגוף מוצק והכנפיים ארוכות, צרות ומחודדות.
המקור קטן ומשולש ונוטה מעט כלפי מטה. מפתח הפה רחב מאוד ומאפשר את לכידת החרקים באוויר. הזנב קצר וממוזלג. נוצות הגוף חומות-אפורות, הבטן והגרון לבנים וביניהם מפריד פס צוואר חום. המעוף מתאפיין בחבטות כנף עמוקות ומהירות ומיד לאחריהן גלישה. בזמן שיחור מזון מבצע תמרונים מהירים, תוך השמעת רצפים של קריאות חדות.
זוהי ציפור חברתית המקננת במושבות ועפה בלהקות גם באזורי החריפה.

חולף שכיח, מקייץ - מקנן שכיח למדי וחורף נדיר. במהלך הנדידה חולפות להקות של סיסי הרים בכל רחבי הארץ.
סיסי ההרים מקננים במרבית האזורים ההרריים בישראל, מהחרמון והגליל העליון עד הר הנגב ומצוקי מדבר יהודה בדרום.

מקנן במושבות באזורים הרריים ומצוקיים. הקנים ממוקמים פעמים רבות בתקרה של כוכים ומערות גדולות. באירופה מקנן גם בבניינים גבוהים, בדומה לסיס החומות, וגם בארץ הוא מקנן לעיתים מתחת לגשרים גבוהים ובתוך מנהרות כבישים.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אוהד הצופה, נעם וייס, ליאור כסלו, , מידד גורן, רעי סגלי

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת סיס חומות
סיס חומות
סיס חומות
חסר מידע DD
תמונה מאת סיס חוורוור
סיס חוורוור
סיס חוורוור
לא בסיכון LC
תמונה מאת סיס הגליל
סיס הגליל
סיס הגליל
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת תחמס אירופי
תחמס אירופי
תחמס אירופי
חסר מידע DD