מעבר לתוכן העמוד

רץ מדבר
Cursorius cursor

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (A2c,C1,D1)

השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, נעם וייס, נדב ישראלי, אייל שוחט, עזרא חדד, עמיר בלבן
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

רץ המדבר מוערך כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל אוכלוסייתו הקטנה והמצטמצמת. גודל האוכלוסייה כיום מוערך בפחות מ- 1,000 פרטים בוגרים וקצב הירידה בלמעלה מ- 30% במשך 3 דורות (כ- 22 שנה). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך רץ המדבר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU). היציבות במעמד המין משקפת המשך של מגמת הצמצום בגודל האוכלוסייה ובשטחי המחייה.
VU הערכה אזורית נוכחית | VU הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מישורים במדבר, חולות הנגב והערבה
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות סהרו-סינדי, אירנו-טורני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, דיונות חול
תצורות צומח בתה, עשבוניים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון רעיית יתר, הרס וקיטוע מקומות החיות, הפרעה ישירה מפעילות אדם, נטיעות

חופמאי עדין וארך-רגליים המאכלס בתי גידול יובשניים.
בעמידה צבעו חולי אחיד וחלק, עם דגם ראש נאה של פס-עין דק בצבע שחור, גבה לבנה בוהקת וכיפה כחלחלה. שלושת הפסים הללו נפגשים בעורף בצורת משולש הפונה מטה.
הרגליים לבנות-כסופות והמקור שחור, דק וכפוף מעט. עמידתו זקופה מאוד, לעיתים אף מוטה לאחור. בתעופה מתגלה תחתית כנף שחורה המנוגדת לבטן הלבנה. טפיחות הכנף מזכירות תור, עם גלישות ביניים קצרות וגלישה ממושכת לקראת נחיתה.

מקייץ ומקנן בנגב, במיוחד במערבו (אזור ניצנה-שבטה וחולות מערב הנגב), אך גם במזרח הנגב ובצפון הערבה, המישר והנחלים הגדולים. פרטים מעטים מקננים גם בעמק הירדן, מזרח הגליל ודרום הגולן.
חלק קטן מהאוכלוסייה המקננת נשאר גם לחרוף באזורים אלה.
עד לשנות ה- 1980 קינן גם בשפלת יהודה, בבקעת הירדן, במזרח השומרון וברמת מדבר-יהודה, כיום הוא נדיר מאוד באזורים אלה ואינו מקנן מדי שנה.

מאכלס ערוצי ואדיות רחבים ומישורי חול, לס וחמדה בחבל המדברי, שדות יבשים או עם צומח דליל בחבל הערבתי.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

שימור שטחי מפתח של מקום-חיוּת טבעי מוגן, בעיקר בצפון הנגב,
- בשמורות טבע ובשטחים המוגנים הרלוונטיים (דוגמת פארק הלס) - ממשק שטח מוכוון לשימור דוגרי קרקע, כולל טיפול במינים פולשים ומתפרצים.
- הגבלת הרעיה בעונת הקינון באזורי התפוצה העיקריים של המין בצפון הנגב.
- הפסקת הנטיעות במישורי הלס בצפון הנגב ושיקום שטחים שעברו פיתוח והסבה לשטחי נטיעות.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, נעם וייס, נדב ישראלי, אייל שוחט, עזרא חדד, עמיר בלבן

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

שדמית שחורת-כנף
שדמית אדומת-כנף
כרוון מצוי
קיווית מצויצת